Yükleniyor...

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 12.10.2015   -   Okunma : 492

Kızılcahamam Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY Başkanlığında, Belediye Başkanlığının 25.04.2014 Tarih ve 1973 Sayılı gün

Kızılcahamam Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY Başkanlığında, Belediye Başkanlığının 25.04.2014 Tarih ve 1973 Sayılı gündem maddelerini teşkil eden yazının tebliğine istinaden, 02 Mayıs 2014 tarihinde Cuma günü saat: 09.00’ da, Meclis Üyelerinden; Ahmet ARSLANOĞLU, Murtaza GÜNGÖR, Uğur KALENDER, Fahrettin İLHAN, Kemal ÖZTÜRK, Songül ERGELEN, Fatih ORAL, İbrahim YILDIZ, Adem Emin ATAKUL, Yusuf ŞENGÜL, Durali UYGUN, İsa SEVER, Murat CAN, Günaydın YÜCE ve Hamis TÜFEKÇİ’nin iştiraki ile  Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda eksiksiz toplandı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce 08.04.2014 tarihindeki olağan olarak toplanılan Meclis toplantısının 08.04.2014 Tarih ve 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve devamı niteliğindeki 09.04.2014 Tarih ve 59, 10.04.2014 Tarih ve 60 Sayı ile 11.04.2014 Tarih ve 61, 62 ile 63 Sayılı Meclis Kararları her bir Meclis Üyesine ayrı ayrı dağıtıldı. Alınan kararlarda herhangi bir maddi hata olmadığı tespit edildi. Müteakiben Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY, hatırlatmak üzere tebliğ edilen gündem maddelerini okudu.

G Ü N D E M

 

 1- Yoklama ve Açılış,

 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 3- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesi ile Maliye Hazinesine ait 715 ada 3 parsel sayılı 7500 M2 miktarındaki taşınmaz malın Devlet Hastanesi yapılmak üzere Sağlık Tesis Alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin “İmar ve Bayındırlık” Komisyon Raporunun görüşülmesi,

4- “Plan ve Bütçe” Komisyonunca tanzim edilen Belediyemizin 2013 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi,

5- 10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre daha önce D-9 Grubunda olan Belediyemiz Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlanması nedeniyle C-7 Grubuna yükseltildiğinden, 22 Şubat 2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Yönetmeliğin 10. Maddesine göre yeni ihdas edilen Memur ve İşçi Norm Kadrolarının görüşülerek belirlenmesi hususu,

6- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 BAŞKANIMIZ
  • Muhittin GÜNEY
E-BELEDİYE
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ
HIZLI ERİŞİM