Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 12.10.2015   -   Okunma : 768

  Belediyemiz Meclisi, 2015 yılı Ekim ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündemin- de yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları

 

Belediyemiz Meclisi, 2015 yılı Ekim ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündemin-

de yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere,

01 Ekim 2015 tarihinde Perşembe günü saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

 G Ü N D E M 

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Belediyemizin 2016-2017 ve 2018 Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin “Plan ve Bütçe Ko-

misyonu”na sevkinin görüşülmesi,

  • İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 09.09.2015 Tarih ve 31536 Sayılı yazısı ekinde gönderi-

len Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile Belediyemize devri yapılan İlçemiz

Hıdırlar Mahallesinde bulunan 193 ada 24 parsel sayılı taşınmaz malın satışının yapılması-

nın görüşülmesi,

  • İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 130 ada 816 ve 817 parsel sayılı taşın-

maz malların bulunduğu yerin kullanım amaçları ve sit alanının sınırlarının yeniden düzen-

lenmesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi,

6-  Dilek, temenniler ve kapanış.

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9 Image10 Image11 Image12BAŞKANIMIZ
  • Muhittin GÜNEY
İLANLAR
E-BELEDİYE
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ
HIZLI ERİŞİM