Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 1.06.2016   -   Okunma : 1501

Belediyemiz Meclisi, 2016 yılı Haziran ayı Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.

Belediyemiz Meclisi, 2016 yılı Haziran ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere

01 Haziran  2016 Çarşamba günü saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

 Meclis gündemindeki maddeler görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.   

 GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış,

 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 3-  Belediyemiz Meclisinin 04.05.2016 Tarih ve 60 Sayılı Kararı ile; Süleler, Berçin Çatak,

     Berçin Yayalar, Şahinler, Gebeler, Dereneci ve Gökbel Mahallelerinin eksiklerinin tespiti

     için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme

     Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

4-  Belediyemiz Meclisinin 05.05.2016 Tarih ve 61 Sayılı Kararı ile; ad verilecek yada adı

     değiştirilecek cadde, sokak, park, çeşme, Belediyemize ait tesis ve binalar ile vb. yerlere

     öncelikli olarak Şehitlerimizin isimleri verilmesi için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğün-

     den temin edilecek İlçemize ait kroki üzerinden isimsiz veya ismi değiştirilecek cadde,

     sokak, parklar vb. üzerinde değerlendirmeler yapılmak üzere “Ad Verme Komisyonu” ra-

     porunun görüşülmesi,

 

5-  Belediyemiz Meclisinin 05.05.2016 Tarih ve 62 Sayılı Kararı ile; Şehit yakını ve Gazi

     konumunda olan İlçemiz sakinlerinden ruhsat harcı alınmaması konusunun “Plan ve Büt-

     çe Komisyonu”na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

 6-  İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya

      yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları

      ve düzenlemeleri sonucunda oluşan 144 ada 385 parsel sayılı 1173,89 m2 miktarındaki ta-

      şınmaz malda bulunan 267.09 m2 Belediyemiz hissesinin, hissedarına satışının yapılması

      hususunun görüşülmesi,

 

 7-  Her yıl yapılmakta olan geleneksel Kültür, Sanat ve Su Festivali son iki yıldır terör olay-

      ları nedeniyle Şehitlerimize Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile ardından Yağlı Güreşler yapılmış

      olup, eğlence ve konser etkinliği yapılmamıştı. Bu yıl ki Kültür, Sanat ve Su Festivali’nde

      yine konser etkinliği yapılmaması ile 26 Ağustos 2016 Cuma günü Şehitlerimize Kur’an-ı

      Kerim Tilaveti ile 27 Ağustos 2016 Cumartesi günü ise Yağlı Güreşlerin yapılması husu-

      sunun görüşülmesi,

 

 8-  Her yıl yapılmakta olan Ramazan Akşamları Şenliklerinin, 2016 yılı Ramazan ayında İl-

      çemiz Kaplıca Otoparkında yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 9-  Belediyemizin kültür ve sosyal faaliyetleri kapsamında; milli, manevi, tarihi, sanat ve

      coğrafi değer ve özellikleri yerinde ziyaret etmek amacıyla, Belediyemiz bütçesinin im-

      kanları dahilinde Çanakkale, İstanbul, Bursa ve Konya’ya gezi düzenlenmesi hususunun

      görüşülmesi,

 

10- İlçemiz içerisinde faaliyet gösteren Otobüs Terminaline giriş yapan otobüs ve diğer husu-

      si araçlardan terminale giriş ücreti alınması hususunun görüşülmesi,

 

11- Antalya Ticaret Borsasının yürüttüğü 19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da dü-

      zenlenecek olan Yörex-Yöresel Ürünler Fuarı’na, İlçemizin tanıtımı amacıyla söz konusu

      fuara katılımın görüşülmesi,

 

12- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ