Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 1.07.2016   -   Okunma : 1255

Belediyemiz Meclisi, 2016 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.

 

 

Belediyemiz Meclisi, 2016 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündemin-de yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere,

01 Temmuz 2016 Cuma günü saat: 14.00’de, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salo-

nunda toplandı.

G Ü N D E M                                 :  

                                                    

 1- Yoklama ve Açılış,

 

 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

 3-  Belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak görev yapmakta olan Doktor Selahattin      

      SÜRGİT’in görevden ayrılması nedeniyle; Kaplıcalar Yönetmeliğine göre ve Danıştay       

      Kararına göre Defin işlemleri için Belediyemizde Doktor çalıştırılması gerektiğinden,

      Doktor Mustafa DİNÇTÜRK’ün 2016 yılında Belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli

      olarak çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

4-Ankara Valiliği, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nca alınan 01.06.2016  tarihlikararı ile Karaağaç Köy Tüzel Kişiliğine ait 399 adet taşınmaz Belediyemize devir edildi- ğinden, söz konusu 6360 Sayılı Kanun uyarınca Belediyemize devir edilen taşınmaz mal- ların satışının yapılması, kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

5-İlçemiz Kızılcahamam Akçay (Yenice) Mahallesinde kain İmar planında Sosyo - Kültürel   Tesis Alanı olarak ayrılan mülkiyeti Belediyemize ait 729 ada 2 parsel üzerine Belediye- mizce yapılmakta olan Jeopark Müzesine, İlçemiz nüfusuna kayıtlı Şehit Zekeriya YUR- DAKUL’un isminin verilerek, “Şehit Zekeriya YURDAKUL Jeopark Müzesi” olarak ad- landırılması hususunun görüşülmesi,

6-Belediyemiz Meclisinin 01.06.2016 Tarih ve -67- Sayılı Kararı ile; isim verilecek yerlerin belirlenmesi için “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, “Ad Verme Komisyonu”raporunun görüşülmesi,

7-Belediyemiz Meclisinin 01.06.2016 Tarih ve -77- Sayılı Kararı ile; Komisyona sevk edi- len, İlçemizin 109 Mahallesinin sosyal-kültürel ve ekonomik durumlarının ve Belediye- mizden beklentilerinin araştırılması hususuna ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

8-Belediyemiz Meclisinin 01.06.2016 Tarih ve -78 Sayılı Kararı ile; Köy iken Mahalleye dönüşen Karaağaç, Üyücek, Bulak, Ayvacık, Yanık-Özbekler Mahallerindeki eksiklerin tespit edilmesi hususu Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 9-  Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ