Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 6.09.2016   -   Okunma : 1212

Belediyemiz Meclisi, 2016 yılı Eylül ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere

06 Eylül 2016 Salı günü saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

 Meclis gündemindeki maddeler görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

 

G Ü N D E M                                 :                                                      

 1-  Yoklama ve Açılış,

 2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 3-  Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 Tarih ve -93- ile 100 Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 4-  Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 Tarih ve -99- Sayılı toplantısında; 15 Temmuz 2016  tarihinde darbe kalkışmasında Kızılay Meydanı’nda Şehit düşen İbrahim ATEŞ’in isminin İlçemiz sınırları içerisinde cadde, sokak, park vb. gibi yerlere verilmek üzere Komisyona  sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 Tarih ve -98- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalleye dönüşen İlçemiz Yıldırım Ören, Yıldırım Hacılar, Yıldırım Olucak, Yıldırım Demirciler ve Yıldırım Yağlıca Mahallelerinin eksikliklerinin tespit edilmesi için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 

6- 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz; Hakan GÜLŞEN, Mehmet GÜLŞEN, Lütfi GÜLŞEN ile İbrahim ATEŞ’in kabirlerinin Belediyemiz tarafından yaptırılması hususunun görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenice Mahallesi, Soğuksu Caddesi Büyük Kaplıca işletmesi Erkekler bölümünde boş bulunan bitişik durumdaki çay ocağı ve büfe yerinin 2886 Sayılı Kanun’a göre kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

8-  Belediyemiz Meclis Üyelerine eğitim ve teknik incelemelerde bulunmak üzere seminer  verilmesi yada seminere gönderilmesi hususunun görüşülmesi,

 9- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 142 ada 171 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde konut alanı ve park alanı yapılmasına ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

10- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Aşağı Adaköy Mahallesi Konuç mevkiinde kain 122 ada 2 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

11- Diyanet İşleri Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevli din hizmeti sunan personel ile çevre İllerde görev yapmakta olan personelin periyodik olarak eğitilmeleri amacıyla, İlçemiz Yenice Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 161 ada 6 sayılı parselde kayıtlı 5.000 m2 yüzölçümlü ve işletme binası bahçesi vasıflı taşınmazı  25.08.2016 Tarih ve E. 41346 Sayılı yazıları ile “Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi uyarınca bedelsiz olarak tahsisini istediklerinden, konunun görüşülmesi,

12-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenice Mahallesi Hal içerisinde boş bulunan 53 nolu İşyerinin, 2886 Sayılı Kanun’a göre ihale suretiyle kiraya verilmesinin görüşülmesi,

13-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızılcahamam Binkoz Mahallesi 105 ada, 55 parsel nolu 1461,24 m2 yüzölçümlü parselin, 2886 Sayılı Kanun’a göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

14-Belediyemize ait Kaplıcalarda 01 Ekim 2016 ila 01 Haziran 2017 tarihleri arasında hafta içi Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere % 50 indirim uygulamasının görüşülmesi,

15-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ