Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

BAŞKANIMIZ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA YENİ PROJEMİZİ DE TANITTI
Eklenme : 1.11.2016   -   Okunma : 1796

Meclis gündemindeki maddeler görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediyemiz Meclisi, 2016 yılı Kasım ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere

01 Kasım 2016 Salı günü saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

 Meclis gündemindeki maddeler görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

 

G Ü N D E M                                 :   

               

  1-  Yoklama ve Açılış,

  2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  1. İlçemiz Yıldırım Yağlıca Mahallesi Muhtarı Durali ÇAKIR tarafından 23.09.2016 tarihli dilekçesi ile Yıldırım Yağlıca Mahallesinde bulunan “Evegiren Sokağı” isminin değiştirilerek “Hasseyinoğlu Sokağı” olmasına ilişkin talebi Belediyemiz Meclisinin 09.10.2016 Tarih ve 128 Sayılı Kararı ile “ Ad Verme Komisyonuna” sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,
  2. Belediyemiz Meclisinin 05.10.2016 Tarih ve 123 ile 10.10.2016 Tarih ve 129 Sayılı top- lantısında “Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu’nun” çalışmalarına devam ettiril- mesine karar verildiğinden, Komisyon raporunun görüşülmesi,
  3. Belediyemiz Meclisinin 11.10.2016 Tarih ve -130- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahal- leye dönüşen İlçemize bağlı Pazar, Yukarı Karaören, Pazar Kınık, Otacı ve Çeştepe Ma- hallelerimizdeki eksikliklerin tespiti için “ Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komis- yonu’na” sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,
  4. Bursa’da düzenlenen Balkan Şampiyonasında Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takı- mından 59 kiloda Oğuzhan SARIKAYA Balkan Şampiyonu, 66 kiloda Seyfettin USLU ise 2’nci olarak Ülkemizi ve İlçemizi başarı ile temsil ettiklerinden, dereceye giren gü- reşcilerimiz 59 kiloda Balkan Şampiyonu Oğuzhan SARIKAYA ve 66 kiloda Seyfettin USLU Balkan ikincisi ile Antrenörleri Mehmet ÇETİN’in Belediyemiz bütçesinden nakdi olarak ödüllendirilmelerinin görüşülmesi,
  5.  6360 Sayılı Kanun gereği Ankara Valiliği Devir,Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca verilin ek kararına göre Belediyemize devri yapılan Çeştepe’ deki Avlulu Kargir Ev ile Saray’daki Okul ve Bahçesi (fiili durumu Köy Konağının) satışının yapılması veya kiraya verilmesinin görüşülmesi,
  6. Süresi 18.02.2017 tarihinde dolacak olan “Kızılcahamam Belediyesi sınırları içinde çöplerin toplanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, park ve bahçelerin bakımı, Belediye’ye ait hizmet binaları bina içi temizliğin yapılması ve diğer birimlerde işçi çalıştırılması işi ihalesinin 4734 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerince ve 6552 Sayılı Kanunu’nun 14. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun

     “ Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” başlıklı 28. maddesi gereğince “-3- yılığına hizmet   

     alımı ihalesi yapılmasının görüşülmesi,

  1. İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesi’nde kain imar planında yol içerisinde kalan 22 ada 557 parsel sayılı taşınmaz mal kamu yararına yol olarak kullanılacağından dolayı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde kamulaştırılması hususunun görüşülmesi,
  2. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde kain 41 ada sayılı imar pla- nında konut alanı olarak ayrılan alanın Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar pla- nının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlan- ması hususunun görüşülmesi, 
  3. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Ayrıca Kızılcahamam Belediye Başkanımız Muhittin Güney, Kasım Ayı Meclis Toplantısında yeni yapacak olan ilçe kütüphanesi projesini tanıttı.

Başkanımız, İlçemiz Adliye Binası karşısındaki alana konferans ve kütüphane salonu yapılacak dedi.700 m2 alanda yapılacak olan sosyo kültürel tesiste 525 kişilik konferans salonu, 4 adet dükkan, 125 kişilik cep sinema salonu ve 4 Etüd merkezi olacağını söyledi.

Başkanımız Muhittin Güney, İlçemize yapılacak olan yeni projemizin hayırlı olmasını diliyorum dedi.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ