Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 2.05.2017   -   Okunma : 978

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2017 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısını yapıldı.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2017 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısını yapıldı.

Gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02 Mayıs 2017 Salı günü saat: 11.00’de, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda yapıldı.

Belediye Başkanımız Muhittin Güney’in başkanlığında yapılan toplantıda görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

G Ü N D E M                                 : 

   1-  Yoklama ve Açılış,

   2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 3-  Belediyemizin 2016 Yılı Gider ve Gelir Kesin Hesabının görüşülmesi,

 4-  Kızılcahamam Kaymakamlığının 12.04.2017 Tarih ve 577 Sayılı yazıları ekinde Beledi-

      mize gönderilen Ankara Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu”nun

      24.03.2017 Tarih ve 2017/1 Sayılı Kararı ile Belediyemize devri yapılan Karaağaç Ma-

      hallesinde bulunan ekli listede belirtilen 9 adet taşınmaz ile Yukarıhüyük Mahallesinde

      bulunan 2 adet taşınmaz malların satışının yapılması, kiraya verilmesi hususunun görü-

      şülmesi,

 5- Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 Tarih ve -58- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,

     Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazi-

      nelerinin araştırılması Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaş-

     ma ve Eğitim Komisyon” raporunun görüşülmesi,

6-Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 tarih ve -59- sayılı ve -66- sayılı toplantısında; İlçe- mizin 109 Mahallesinde bulunan, Park, Cadde, Sokak, Çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belirlenmesi Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Ad Verme Komis- yon” raporunun görüşülmesi,

7-Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 Tarih ve -62- Sayılı toplantısında; 6360 Sayılı Kanun ile Belediyemize bağlanan Mahallelerde yapılan 22/A çalışmalarından sonra oluşan Belediyemize ait parsellerin yerlerinin tespitinin yapılarak satışa hazır hale getirilmesi çalışmaları için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyon” raporunun görüşülmesi,

8-Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 Tarih ve -63- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalleye dönüşen Alibey, Çırpan, Gümele, Çakmakörencik ve Gölköy Mahallelerinin eksikliklerinin tespiti için komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyon” raporunun görüşülmesi,

9-Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 Tarih ve -65- Sayılı toplantısında; sosyal Belediye- cilik olmanın gereğinden olan engellilerle yakından ilgilenmek, engellilerle ilgili yapıla- cak çalışmaları koordine etmek, engellilerin sahip oldukları haklar konusunda engellinin ve ailesinin, dolayısıyla toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapmak, engel- lilerin ulaşabilirliklerinin sağlanmasına dair çalışmalarda bulunmak, eğitimleri ve sosyal konularda araştırmalar ve incelemelerde bulunulması ve bunlarla ilgili envanter çıkarıl- ması çalışmalarının yapılması için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyon” raporunun görüşülmesi,

10-Belediyemizin sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında; İlçemiz halkına ve İlçemiz öğ- rencilerine, Belediyemiz araçları ile Yurtiçinde sosyal ve kültürel geziler düzenlenmesi ile Belediyemiz araçlarının yetersiz kalması halinde araç kiralanması hususunun görüşül- mesi,

11- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ