Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 6.06.2017   -   Okunma : 1113

Kızılcahamam Belediyesi 2017 yılı Haziran ayı Meclis toplantısını 06.06.2017 Salı günü saat: 17.00’de, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda yapıldı

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediyesi 2017 yılı Haziran ayı Meclis toplantısını 06.06.2017 Salı günü saat: 17.00’de, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda yapıldı.

Haziran ayı Meclis gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkan konular görüşülerek kabul edildi.

G Ü N D E M                                 :       

1- Yoklama ve Açılış,

 

2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

 3-  Belediyemiz Meclisinin 02.05.2017 Tarih ve -71- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,

      Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazi-

      nelerinin araştırılmasının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden, “Sosyal

      Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

4- Belediyemiz Meclisinin 02.05.2017 Tarih ve -72- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

    hallesinde bulunan park, cadde, sokak, çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belirlen- 

    mesi çalışmalarının devam ettirilmesi için “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden,

    Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

5- Belediyemiz Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve -73- Sayılı toplantısında; 6360 Sayılı Kanun

    ile Belediyemize bağlanan Mahallelerde yapılan 22/A çalışmalarından sonra oluşan Bele-

    diyemize ait parsellerin yerlerinin tespitinin yapılarak satışa hazır hale getirilmesi için    

    Komisyona sevk edildiğinden, “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

6- Belediyemiz Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve -75- Sayılı toplantısında; sosyal Belediyeci- 

     lik olmanın gereğinden olan engellilerle yakından ilgilenmek, engellilerle ilgili yapılacak  

     çalışmaları koordine etmek, engellilerin sahip oldukları haklar konusunda engellinin ve

     ailesinin, dolayısıyla toplumum doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapmak, engellile-

     rin ulaşabilirliklerinin sağlanmasına dair çalışmalarda bulunmak, eğitimleri ve sosyal ko-

     nularda araştırmalar ve incelemelerde bulunulması ve bunlarla ilgili envanter çıkarılması 

     çalışmaları yapılması için Komisyona sevk edildiğinden, “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim   

     Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 

 

 7-  Belediyemiz Meclisinin 04.05.2017 Tarih ve -79- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalle-

      ye dönüşen; Akçaören, Kırkırca, Alpagut, Kışlak, Bademli ve Turnalı Mahallelerinin ek-

      sikliklerinin tespit edilmesi için Komisyona sevk edildiğinden, “Kırsal Kalkınma ve Hiz-

      met Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

8-  İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya

yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygula- maları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 206 ada 3 parsel sayılı 886,54 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 212,93 m2 Belediyemiz hisse- sinin, hissedarlarına satışının yapılmasının görüşülmesi,

 

9-  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde, 15 Mart    

     2017 tarihinde yapılan toplantıyla, 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla, “Türk

     Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçe-

     miz Kızılcahamam’da “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelaları-

     nın, işyeri isim ve ünvanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit

     edilmesinin görüşülmesi,

 

10-İlçemiz Kızılcahamam Salın Mahallesi Köseler mevkiinde Mahalle içerisinden mezarlığa

     giden yolun başka yol olarak kullanılacak uygun bir alan olmaması nedeniyle Mahallenin

     mağduriyetinin önlenmesi için kamulaştırılması gerektiğinden dolayı, 149 ada 19 parsel

     sayılı 1199,77 m2 miktarındaki taşınmaz malın mezarlık yolu olarak kullanılan ve ekli    

     krokide gösterilen yaklaşık 220 m2 alanın ifrazen kamu yararına yol olarak kullanılmak

     üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırılması husu-

     sunun görüşülmesi,

 

11- Dilek, Temenniler ve Kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ