Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 4.07.2017   -   Okunma : 1132

Kızılcahamam Belediyesi 2017 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını 04.07.2017 Salı günü saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda yapıldı.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediyesi 2017 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını 04.07.2017 Salı günü saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda yapıldı.

Temmuz ayı Meclis gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkan konular görüşülerek kabul edildi.

G Ü N D E M                                 :       

             

 1- Yoklama ve Açılış,

 

 2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

3-  Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -84- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

     hallesinde bulunan park, cadde, sokak, çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belirlen- 

     mesi çalışmalarının devam ettirilmesi için “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden,

     Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

4-  Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -94- Sayılı toplantısında; Meclis Üyesi İsa

SEVER 06.06.2017 tarihli yazısı ile; İlçemiz Kızılcahamam’ın Pazar-Kınık Köyünde 1852 yılında dünyaya gelen İlçemizin yetiştirdiği büyük din bilgisi, fıkıh müderrisi, keramet ehli olduğu belirtilen Hacı Ahmet Hilmi ANKARAVİ ve böylesine büyüklerimi- zin isimlerinin uygun bir yere verilerek yaşatılmasını önerdiğinden, konuya ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

 

5-   Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -83- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,

       Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazi-

       nelerinin araştırılmasının “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”nca devam ettiril-

       mesine karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

6-   Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -86- Sayılı toplantısında; İlçemizdeki engel-

     lilerle ilgili envanter çalışmalarının devam ettirilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eği-

     tim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

7-  Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -89- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanımız

     Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde, 15 Mart 2017 tarihinde yapı-

     lan toplantıyla, 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla, “Türk Dili Yılı” olarak ilan

     edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçemiz Kızılcahamam’da

     “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim ve un-   

     vanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit edilmesi için “Sosyal

     Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon rapo-

      runun görüşülmesi,

   

 

 

 8-  Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -94- Sayılı toplantısında; Meclis Üyesi İsa

SEVER 06.06.2017 tarihli yazısı ile; İlçemiz Kızılcahamam’ın Pazar-Kınık Köyünde 1852 yılında dünyaya gelen İlçemizin yetiştirdiği büyük din bilgisi, fıkıh müderrisi, keramet ehli olduğu belirtilen Hacı Ahmet Hilmi ANKARAVİ’yi ve böylesine büyükleri- miz için İlçemizde sempozyum düzenlenmesini önermiş olduğundan, konunun araştırıl- ması için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, ilgili Ko- misyon raporunun görüşülmesi,

 

9-  Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -92- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalle-

      ye dönüşen; Başağaç, Güneysaray, Çeltikçi, Kurumcu ve Aşağıhöyük Mahallelerinin ek-

      sikliklerinin tespit edilmesi için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu”na

      sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

10-  Belediyemiz Meclisinin 06.06.2017 Tarih ve -85- Sayılı toplantısında; 6360 Sayılı Kanun

     ile Belediyemize bağlanan Mahallelerde yapılan 22/A çalışmalarından sonra oluşan Bele-

     diyemize ait parsellerin yerlerinin tespitinin yapılarak satışa hazır hale getirilme çalışma-

     larının devam ettirilmesi için “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, ko-

     nuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

11-  İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya   

yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 22 ada 561 parsel sayılı 563.95 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 57.95 m2 Belediye hissesinin hissedar- larına satışının yapılmasının görüşülmesi,

 

12- Belediyemizin kültür ve sosyal faaliyetler kapsamında İlçemizde her yıl geleneksel olarak

      yapılmakta olan Festivalin 2017 yılında yapılmasının görüşülmesi,

 

13- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi kain 607 ada 3 parsel sayılı taşınmaz

mal meri 1/1000 ölçekli imar planında resmi kurum alanı (Kaymakamlık lojmanı) içeri- sinde kalmakta olan taşınmaz mal Kaymakamlık lojmanı olarak kullanılmadığı için Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2005/Esas ve 2006/950 Karar Sayılı ilamı ve Danıştay 6. Dairesinin 2006/5484 Esas, 2007/2556 Karar Sayılı ilamı gereğince Orman niteliğinin devamını sağlayacak yeşil alan olarak kabul edilen alan içerisinde kaldığı için 607 ada 3 parsele ilişkin Belediyemizce park alanı olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi,

 

14- Dilek, Temenniler ve Kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ