Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASINDA İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 1.08.2017   -   Okunma : 1187

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısı 01.08.2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 01.08.2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

G Ü N D E M                                 :   

 1- Yoklama ve Açılış,

 2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -96- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

     hallesinde bulunan park, cadde, sokak, çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belirlen- 

     mesi çalışmalarının devam ettirilmesi için “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden,

     konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -97- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kızılcaha- mam’ın Pazar-Kınık Köyünde 1852 yılında dünyaya gelen, İlçemizin yetiştirdiği büyük din bilgisi, fıkıh müderrisi, olduğu belirtilen Hacı Ahmet Hilmi ANKARAVİ ve böyle- sine büyüklerimizin isimlerinin uygun bir yere verilerek yaşatılması önerildiğinden, konuya ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5-Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -98- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,

       Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazi-

       nelerinin araştırılmasının “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”nca devam ettiril-

       mesine karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

6-Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -99- Sayılı toplantısında; İlçemizdeki engel-

     lilerle ilgili envanter çalışmalarının devam ettirilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eği- 

     tim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

7-  Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -100- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanı-

     mız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde, 15 Mart 2017 tarihinde

     yapılan toplantıyla, 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla, “Türk Dili Yılı” olarak

     ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçemiz Kızılcaha-    

     mam’da “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim

     ve unvanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit edilmesi için 

     “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komis-

      yon raporunun görüşülmesi,

 8-  Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -101- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kızılca-

      hamam’ın Pazar-Kınık Köyünde 1852 yılında dünyaya gelen, İlçemizin yetiştirdiği büyük    

      din bilgisi, fıkıh müderrisi olduğu belirtilen Hacı Ahmet Hilmi ANKARAVİ’yi ve böyle-

      sine büyüklerimiz için İlçemizde sempozyum düzenlenmesine ilişkin çalışmaların devam

      ettirilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konu-                                 

      ya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

9- Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -103- Sayılı toplantısında; 6360 Sayılı Kanun

     ile Belediyemize bağlanan Mahallelerde yapılan 22/A çalışmalarından sonra oluşan Bele- 

     diyemize ait parsellerin yerlerinin tespitinin yapılarak satışa hazır hale getirilme çalışmala-

     rının devam ettirilmesi için “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya

     ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

10-Belediyemiz Meclisinin 04.07.2017 Tarih ve -108- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahal-

    leye dönüşen; Yukarıhöyük, Çeltikçi Kınık, Tahtalar, Kızık ve Kalemler Mahallelerinin

     eksikliklerinin tespit edilmesi için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu”na

     sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

11-Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 344 ada 7 parsel sayılı taşın-

      maz mal meri 1/1000 ölçekli imar planında konut alanı olarak ayrılan taşınmazın, yeşil 

      alan olarak tanzim edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görü-

      şülmesi,     

12-Dilek, Temenniler ve Kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ