Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

KASIM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 2.11.2017   -   Okunma : 1097

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Kasım ayı Meclis toplantısı 02.11. 2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapıldı.

KASIM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Kasım  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02.11. 2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

G Ü N D E M                                 :       

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 03.10.2017 Tarih ve -128- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

    hallesinde bulunan park, cadde, sokak çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belirlen-

    mesi çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin

    “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 04.10.2017 Tarih ve -129- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,

    Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazi-

    nelerinin araştırılması çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden             

    konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 04.10.2017 Tarih ve -130- Sayılı toplantısında; İlçemizdeki engel-

    lilerle ilgili envanter çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden             

    konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 05.10.2017 Tarih ve -131- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanı-

    mız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde

    yapılan toplantıyla 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak    

    ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçemiz Kızılcaha-

    mam’da “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim

    ve ünvanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit edilmesi çalış-   

    malarının devam edilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edil-

    diğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

7- Belediyemiz Meclisinin 06.10.2017 Tarih ve -134- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahal-

   leye dönüşen; Bulak, Ayvacık, Karaağaç, Gökbel ve Dereneci Mahallelerinin eksiklikleri-

   nin tespit edilmesi için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu”na sevk edildi-      

   ğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 8-   Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 Tarih ve -141- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kızılca-

hamam Demirciören Mahallesinin kalkınması amaçlı imar planı yapılması ya da yaptırılması işinin incelenmek üzere, konunun “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden dolayı, mevzu Komisyon raporunun görüşülmesi,

İlçemiz Kaymakamlık Makamının 11.10.2017 Tarih ve 73822215-517.99-E.1579 Sayılı

yazısı ekindeki, Ankara Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 09.10.2017 Tarih ve

20653795-349-E.45436 Sayılı yazılarında bahsedilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun

74. Maddesine göre, Tunus’un başkent İlçelerinden biri olan Soukra Belediyesi ile

Kızılcahamam Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması konusunun görüşül-

mesi ile Kardeş Kent kurulmasına karar verilmesi halinde ise iş ve işlemleri takip ile bu

konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

9- İlçemiz Kızılcahamam’da, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu’nun

açılmasında büyük emeği geçen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İBİŞ’e Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Yaşar BEŞİKCİĞİL tarafından Belediyemize verilen 12.09.2017 Tarih ve Bila Sayılı di-

lekçe ile; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 142 ada 176 parsel sayılı mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesi ile kendisine ait 740 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 340 m2 Belediye hissesine karşılık olarak kendisine ait 142 ada 17 parsel sayılı taşınmaz mal ile trampa yapmak istediğini talep ettiğinden, söz konusu adı geçenin kişinin talebinin görüşülmesi,  

 11- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.02.2017 Tarih ve 29 Sayılı Kararı ile; Kızılcaha- mam İlçesi Yenice Mahallesi 154 ada 520, 526, 527, 791, 895, 896, 898, 924, 1065, 807 ve 687 parsel sayıl taşınmaz malların bulunduğu imar adası üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği onaylanarak teklif olarak Ankara Büyük Şehir Belediyesine sunulmasına karar verilmiş idi.

Bu kerre; aradan geçen süre içerisinde söz konusu imar adası üzerinde 3194 Sayılı İmar

Kanunu’nun 15. ve 16. Maddelerine göre imar düzenlemeleri yapıldığından dolayı, parsel

numaralarında değişiklik olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar

ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğünün

25.09.2017 Tarih ve 98127 Sayılı yazıları doğrultusunda, Meclis Kararının plan sınırları

aynı kalmak üzere, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 154 ada

791, 1065, 1063, 520, 521, 522, 526, 527, 814, 895, 896, 897, 898, 807 parseller ve 428

ada 1 parsel ile 429 ada 1, 2, 3 parsel sayılı taşınmaz malların bulunduğu imar adaların

kapsayan alanlarda yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli na- zım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000ölçekli uygulama imar planının ise onaylanması hususunun görüşülmesi,

12-         6360 Sayılı Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Bayır, Gökbel, Kızılcaören, Olucak, Semer, Yağcı Hüseyin, Yıldırım Çatak, Yıldırım Demirciler, Yıldırım Hacılar, Yıldırım Ören, Yıldırım Yağlıca, Yukarıçanlı ve Yukarıkise Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun’un 22-a maddesine istinaden yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22-a uygulama ekiple- riyle birlikte görev yapmak üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere, ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 27.10.2017 Tarih ve E.2384139 Sayılı yazılarında belirtilen şartlara uygun olarak her Mahalle için 6’şar adet bilirkişinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

13-         Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ