Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 2.03.2018   -   Okunma : 926

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı mart ayı meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02 Mart 2018 tarihinde cuma günü saat: 10.00’da, belediye hizmet binası başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

G Ü N D E M :

1-Yoklama ve Açılış,

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Belediyemiz Meclisinin 01.02.2018 Tarih ve -18- Sayılı toplantısında; İlçemiz Mahallelerinden; Ciğirler, Kızılcaören, Yanıközbekler ve Bulak Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazinelerinin araştırılmasına ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi.

4-Belediyemiz Meclisinin 01.02.2018 Tarih ve -19- Sayılı toplantısında; Mahalleleri- miz içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiği ve bu isimlerin verildiğinin araştırılmasına ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi.

5-Belediyemiz Meclisinin 01.02.2018 Tarih ve -22- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahallesinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldüğünün, çöp muhafazalarının ve konteynerlerinin yeterli olup olmadığının araştırılmasına ilişkin “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu” raporu- nun görüşülmesi.

6- Belediyemiz Meclisinin 01.02.2018 Tarih ve -23- Sayılı toplantısında; Tatil ve turizm beldesi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların geliştirilmesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılmasına ilişkin “İlçemiz Turizmini Geliştirme ve Araştırma Komisyonu” raporunun görüşülmesi.

7- Belediyemiz Meclisinin 01.02.2018 Tarih ve -24- Sayılı toplantısında; Köy iken Ma- halleye dönüşen; Karacaören, Sazak, Saraycık, Yeşilköy ve Başören Mahallelerinde bulunan yangın hidrant ve yangın dolaplarındaki eksikliklerin tespitine ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerde kiracı olan ve kira borçlarını ödememe- leri nedeniyle haklarında Belediyemizce tahliye davası açılan kiracıların davalarının görüşülmesi

9- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 141 ada 68, 55 parseller ile 130 ada 840-30 ve 874 parsel sayılı meri imar planında ayrık nizam 5 katlı Konut Alanı olarak ayrılan alanın bitişik nizam 5 katlı konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi.

10- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde kain 638 ada 9 parsel sayılı meri imar planında konut alanı olarak ayrılan alanın Özel Yurt Alanı olarak düzen- lenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşül- mesi.

11- 6360 Sayılı Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam’a bağlanan Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun’un 22-a maddesine istinaden yapılan uygulama işlemleri sonucunda ada par- sel numaraları değişen ve ek listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmaz mal- ların satışının yapılması ya da 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.

12- 6360 Sayılı Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam’a bağlanan Pazar Mahallesinde, ek listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmaz malların 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi

13- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ