Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 3.05.2018   -   Okunma : 730

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Mayıs 2018 tarihinde Perşembe günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

GÜNDEM;

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemizin 2017 Yılı Gider ve Gelir Kesin Hesabının görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve -48- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz içe-   

    risinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve verildiği-   

    nin araştırılmasına ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve -49- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

    hallesinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldü-

    ğünün, çöp muhafazalarının ve konteynerlerinin yeterli olup olmadığının araştırılmasına

    ilişkin “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

6-Belediyemiz Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve -50- Sayılı toplantısında; tatil ve turizm bel-

desi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların gelişti-

mesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılmasına ilişkin “İlçemiz Turizmini

Geliştirme ve Araştırma Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

7- Belediyemiz Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve -59- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kırkırca, 

Akçaören, Turnalı, Gölköy ve Çırpan Mahallelerinde bulunan yangın hidrantlarının ve

eksikliklerinin tespitine ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” rapo-

runun görüşülmesi, 

8- Belediyemiz Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve -51- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılca-

   hamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 141 ada 68-55 parseller ile 130 ada 840-30 ve

   874 parsel sayılı meri imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak ayrılan alanın

   bitişik nizam 5 katlı konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi

   ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi devam

   ettiğinden dolayı süre uzatılarak Komisyonda görüşülmesine devam edildiğinden, söz

   konusu  “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

9- Belediyemiz Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve -57- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılca-

    hamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına

    ait 725 ada 2 parsel sayılı taşınmaz malın meri imar planında Sosyo Kültürel Tesis Alanı

    olarak görünen kısmında İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Alanı olarak hazırlanan 1/5000

    ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmak         

    üzere 1/1000 ölçekli imar planının da onaylanmasının görüşülmesi için Komisyona sevk

   edildiğinden, söz konusu “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

  1. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ