Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 5.06.2018   -   Okunma : 901

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 05 Haziran 2018 tarihinde Salı günü saat: 18.00’de, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

G Ü N D E M                                 :    

  1- Yoklama ve Açılış,

  2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  3- Belediyemiz Meclisinin 04.05.2018 Tarih ve -65- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz

      içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve ve-

      rildiğinin araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmesine karar verildi-

      ğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 4- Belediyemiz Meclisinin 04.05.2018 Tarih ve -66- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

      hallesinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldü-

      ğünün, çöp muhafazalarının ve konteynerlerinin yeterli olup olmadığının araştırılması ve

      zaman zaman ilaçlama yapılması hususu “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komis-

      yonu”na sevk edilmesine karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görü-

      şülmesi,

5-  Belediyemiz Meclisinin 04.05.2018 Tarih ve -67- Sayılı toplantısında; Tatil ve turizm bel- 

      desi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların geliş-

      tirilmesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların devam ettirilmesi hususu “İlçemiz

     Turizmini Geliştirme ve Araştırma Komisyonu”na sevk edilmesine karar verildiğinden,

      konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

6-  Belediyemiz Meclisinin 07.05.2018 Tarih ve -70- Sayılı toplantısında; İlçemiz Alibeyköy,

     Alpagut, Bademli, Kışlak ve Başağaç Mahallelerinde bulunan yangın hidrantlarının ve ek-

     sikliklerinin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” tarafından tespit edilmesi-    

     ne karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

7- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 721 ada 1 parsel sayılı meri imar 

    planında Trafo Alanı olan taşınmaz malın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye

    Dairesi Başkanlığının 08.05.2018 Tarih ve 46301 Sayılı yazılı talepleri doğrultusunda İt-

    faiye Alanı olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara

    Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise onaylan-

    ması hususunun görüşülmesi,

  1. İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 159 ada 231 parsel sayılı 325,68 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 83,18 m2 Belediye hissesinin ve yine Yenice Mahallesinde kain 387 ada 27 parsel sayılı 653,82 m2 miktarındaki taşınmaz mal- da bulunan 53,72 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlarına satışının yapılması hususunun görüşülmesi,
  2. Kırköy Mahallesi Muhtarı Mustafa KADERCAN tarafından Belediyemize 07.05.2018

      Tarih ve 872 Sayı ile verilen dilekçede, Kızılcahamam İlçesi Kırköy Mahallesinde bulu-

      nan yeni yerleşim Mahallesinin adının Kırköy Yeni Mahalle olarak verilmesi talep edildi-

      ğinden, söz konusu talebin görüşülmesi,

  1. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.08.2005 Tarih ve 6045 Sayılı yazısı ile kayıtlara işlenen; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Pazar Bucağı Yukarıkaraören Köyü (Mahalle) sınırları içinde kendiliğinden teşekkül etmiş bulunan Yukarıkaraören Mahallesinin bağlısının Belediyemizce de Yukarıören Mahallesinin Karadere bağlısı olarak kabul edilmesi hususunun görüşülmesi,
  2. İlçemiz Karaağaç Mahallesi halkından Kezban DEMİRCİ (Şehit ablası) tarafından Bele-

diyemize 22.05.2018 Tarih ve 1008 Sayı ile verilen dilekçede; Siirt Uludere Gülyazı köyünde teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Kemal DEMİRCİ’nin, İlçemizde bulunan herhangi bir yere veya bir Sokağa isminin verilmesi talep edildiğinden, söz konusu talebin görüşülmesi,

  1. Mustafa ARIÖZ tarafından Belediye Başkanlığımıza verilen 07.05.2018 tarihli dilekçe ile Kızılcahamam Taşlıca Mahallesinde kain 1968 yılında inşa edilen 33 kapı numaralı daha önce Mustafa ARIÖZ tarafından tadilatı yapılan eski köy konağının, 1965 yılında askerlik görevini yaparken Şehit düşen Ali ARIÖZ’ün anısına tadilat, bakım, onarım, çevre düzenleme işlerinin yapılarak, bayrak dikilmesi ve Şehit olan Ali ARIÖZ’ün adının bu Köy Konağına verilmesi talep edildiğinden, söz konusu talebin görüşülmesi,
  2. Genel Müdürlük Makamı’nın 29.12.2016 Tarih ve E.61493 Sayılı Olur’u ile Belediyemiz Hizmet Binası tefrişatı için muhtelif malzeme alımı işinde kullanılmak üzere İller Banka- sınca 2.000.000.-(İkimilyon) TL. tutarında kredi Belediyemize tahsis edilmiş idi.

Bilgisayar alımı, görüntüleme cihazı alımı, platform ve sahne yapımı, Kızılcahamam Be- lediyesi müzesi tadilat, tamirat, bakım ve onarım işi Jeotermal Müzesi Konferans Salonu sahne yapımı, yeni Belediye binası nikah salonu sahne yapımı, Başkan ve koordinatör odası laminat kaplama yapımı, laminat kaplama işi, Belediye Danışma yeri açılır-kapanır kapı alımı, laminat parke yapımı, Belediye Meclis toplantı salonu sahnesi, çevre düzen- leme işi yapılması vb. kalemlerinde 2.000.000.-(İkimilyon) TL. tutarındaki krediye dahil edilmesi hususunun görüşülmesi,

  1. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ