Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 3.07.2018   -   Okunma : 862

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Temmuz 2018 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

G Ü N D E M;       

1-    Yoklama ve Açılış,

2-    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-    Belediyemiz Meclisinin 05.06.2018 Tarih ve -76- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz

        içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve ve-

        rildiğinin araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmesine karar verildi-

        ğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

4-    Belediyemiz Meclisinin 05.06.2018 Tarih ve -77- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

        hallesinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldü-

       ğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırılması ve

       zaman zaman ilaçlama yapılması hususu “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komis-

       yonu”na sevk edilmesine karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görü-

       şülmesi,

5-   Belediyemiz Meclisinin 05.06.2018 Tarih ve -78- Sayılı toplantısında; Tatil ve turizm bel- 

       desi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların geliş-

        tirilmesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların devam ettirilmesi hususu “İlçemiz

       Turizmini Geliştirme ve Araştırma Komisyonu”na sevk edilmesine karar verildiğinden,

        konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

  1. Belediyemiz Meclisinin 05.06.2018 Tarih ve -82- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kırköy Mahallesi Muhtarı Mustafa KADERCAN tarafından Belediyemize 07.05.2018 Tarih ve 872 Sayı ile verilen dilekçede; Kızılcahamam İlçesi Kırköy Mahallesinde bulunan yeni yerleşim Mahallesinin adının Kırköy Yeni Mahalle olarak verilmesi talebinin “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmesine karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,
  2. Belediyemiz Meclisinin 05.06.2018 Tarih ve -84- Sayılı toplantısında; İlçemiz Karağaç  Mahallesi halkından Kezban DEMİRCİ (Şehit ablası) tarafından Belediyemize 22.05.2018 Tarih ve 1008 Sayı ile verilen dilekçede; Siirt Uludere Gülyazı Köyünde teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Kemal DEMİRCİ’nin, İlçemizde bulunan herhangi bir yere veya Sokağa isminin verilmesi talebinin “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmesine karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,
  3. Belediyemiz Meclisinin 05.06.2018 Tarih ve -88- Sayılı toplantısında; İlçemizin Güneysaray, Kurumcu, Aşağıhüyük, Yukarıhüyük ve Çeltikçi Kınık Mahallelerinde bulunan yangın hidrantlarının ve eksikliklerinin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” tarafından tespit edilmesine karar verildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,
  4. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde kain 161 ada 15 parsel sayılı meri imar planında Konut Alanı olan taşınmaz malın Özel Eğitim Alanın olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanarak teklif niteliğinde Turizm ve Kültür Bakanlığına sunulması hususunun görüşülmesi,
  5. İlçemiz halkından Ahmet GÖKDOĞAN tarafından Belediyemize 06.06.2018 Tarih ve 1149 Sayı ile verilen dilekçede; İzmir-Çiğli’de uçak kazasında Şehit düşen Pilot Üsteğmen Resul Ekrem GÖKDOĞAN’ın, İlçemizde bulunan herhangi bir yere veya bir Sokağa isminin verilmesi talep edildiğinden, söz konusu talebin görüşülmesi, 
  6. Rusya’da yapılan 2018 yılı Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonasında, yapılan güreş müsabakalarında Kızılcahamam Belediyesi İşitme Engelliler Güreşçimiz Büyükler Dünya 2. si olan İsmail Hakkı BOSTANCI’nın ve İşitme Engelliler Güreşçimiz Gençler Dünya 3. sü olan Mahir Can YURT’un başarısını ödüllendirmek ve diğer sporcuları da başarılara teşvik etmek amacıyla, söz konusu sporcuların ve güreş hocalarının ödüllendirilmesi hususunun görüşülmesi,

12-  Belediyemiz Meclisinin 05.06.2018 Tarih ve -80- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızıl-

       cahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 721 ada 1 parsel sayılı meri imar planında

       Trafo Alanı olan taşınmaz malın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi

       Başkanlığının 08.05.2018 Tarih ve 46301 Sayılı yazılı talepleri doğrultusunda İtfaiye

       Alanı olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara

       Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise onay-

       lanması konusu, “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin

       Komisyon raporunun görüşülmesi, 

13- Emniyet Müdürlüğünün 02.03.2018 Tarih ve 13 Sayılı yazılı taleplerine istinaden; meri imar planında Emniyet Alanı olarak ayrılan 725 ada 6 parsel         sayılı  taşınmaz malın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin d fıkrasına istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması     hususunun görüşülmesi,

14- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ