Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 7.08.2018   -   Okunma : 753

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 07 Ağustos 2018 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

G Ü N D E M                                 :      

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-  İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde-    

    sine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 16. Maddesine göre

    yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahal-

    lesinde kâin 160010 ada 8 parsel sayılı 754 m2 miktarındaki taşınmaz malda

    bulunan 22,03 m2 Belediye hissesinin hissedarlarına satışının yapılması husu-

    sunun görüşülmesi,

4- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Üçbaş Mahallesi Pırnakpınarı mevkiinde kâin

    Orman İşletme Müdürlüğü ve Kızılcahamam Belediyesi arasında yapılan

    27.07.2018 tarihli sözleşme ile devri alınan Pırnakpınarı B tipi mesire alanı

    içerisinde yer alan 7 adet büfe, 1 adet WC (bay-bayan), 1 adet kır kahvesi, bir

    idari binanın 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince

    10 yıllığına kiraya verilmesi ile ayrıca söz konusu Pırnakpınarı B tipi mesire

    alanı içerisinde planlanan ancak yapılamayan 1 kırkahvesi, 2 kır lokantası,

    1 yöresel ürünler satış yeri, 4 büfenin de aynı tipte yapılarak talep doğrultu-

    sunda işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri

    gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,  

5- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve 101 Sayılı Kararı

    ile;  İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.03.2018 Tarih ve 13 Sayılı yazılı talep-

    leri doğrultusunda; meri imar planında Emniyet Müdürlüğü Hizmet Alanı

    olan 725 ada 6 sayılı taşınmaz malın Emniyet Hizmet Binası yapılmak üzere

    5393 Sayılı Kanun’un 75. Maddesinin d fıkrasına istinaden Maliye Hazinesi

    adına tahsisinin yapılmasına karar verilmiş idi.

    Bu kerre; Kararın, İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.03.2018 Tarih ve 13 Sa-

    yılı yazılı talepleri doğrultusunda; meri imar planında Emniyet Müdürlüğü

    Hizmet Alanı olarak ayrılan 725 ada 6 parsel sayılı 3387 m2 miktarındaki

    mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malın Kızılcahamam İlçe Emniyet Mü-

    dürlüğü Hizmet binası yapılmak üzere 5393 Sayılı Kanun’un 75. Maddesi-

    nin d fıkrasına istinaden 25 yıllığına Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsi-

    sinin yapılmasına, şeklinde yeniden alınması hususunun görüşülmesi,

6- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ