Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 4.09.2018   -   Okunma : 889

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Eylül ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 04 Eylül 2018 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da  Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

 

 

G Ü N D E M                                 :    

               

 1- Yoklama ve Açılış,

 

 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

 3- Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve -91- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz

     içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve ve-

     rildiğinin araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya

     ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

4- Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve -95- Sayılı toplantısında; İlçemiz Karağaç

    Mahallesi halkından Kezban DEMİRCİ (Şehit ablası) tarafından Belediyemize 22.05.2018

    Tarih ve 1008 Sayı ile verilen dilekçede; Siirt Uludere Gülyazı Köyünde teröristlerle çıkan

    çatışmada Şehit düşen Kemal DEMİRCİ’nin, İlçemizde bulunan herhangi bir yere veya

    Sokağa isminin verilmesi talebi “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya

    ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

5- Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve -98- Sayılı toplantısında; İlçemiz halkından

    Ahmet GÖKDOĞAN tarafından Belediyemize 06.06.2018 Tarih ve 1149 Sayı ile verilen

    dilekçede; İzmir-Çiğli’de uçak kazasında Şehit düşen Pilot Üsteğmen Resul Ekrem GÖKDOĞAN’ın,

    İlçemizde bulunan herhangi bir yere veya bir Sokağa isminin verilmesi talebi

   “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşül-

   mesi,

 

 

6- Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve -106- Sayılı toplantısında; İlçemizde ikamet

    eden engellilerin mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanıp kullanmadığının tespitinin

    yapılarak, bu hakları konusunda gereken yardımların yapılması konusunun araştırılması

    “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komis-

    yon raporunun görüşülmesi,

 

7- Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve -92- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahallesinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürü- tüldüğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırıl- ması ve zaman zaman ilaçlanması hususu “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Ko- misyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

8- Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve -93- Sayılı toplantısında; tatil ve turizm beldesi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların geliştirilmesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların devam ettirilmesi hususu  “İlçe- miz Turizmini Geliştirme ve Araştırma Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

9- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde kain 161 ada 15 parsel sayılı meri imar planında Konut Alanı olan taşınmaz malın Özel Eğitim Alanı olarak hazırlatı- lan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onayla- narak teklif niteliğinde Turizm ve Kültür Bakanlığına sunulması hususu, Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve -97- Sayılı Kararı ile “İmar ve Bayındırlık Komis- yonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

10- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 721 ada 1 parsel sayılı meri imar planında Trafo Alanı olan taşınmaz malın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığının 08.05.2018 Tarih ve 46301 Sayılı yazılı talepleri doğrultu- sunda İtfaiye Alanı olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteli- ğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar pla- nının ise onaylanması konusu “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, mevzu konu ile ilgili olarak uygun olup olmadığı konusunda ilgili kurumlara, kurum görüş yazısı yazıldığından ve cevabı yazıların gelmesi beklendiğinden dolayı, Komis- yonca süre talebinde bulunulduğundan, Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 Tarih ve        -100- Sayılı Kararı ile Komisyonun raporunu tamamlanması için süre verilmesine karar verildiğinden, söz konusu Komisyon raporunun görüşülmesi,

11- Belediyemize ait Kaplıcalarda 01.10.2018 ile 31.05.2019 tarihleri arasında Pazartesi ve Perşembe günleri mevcut fiyatın % 50’si oranında indirim yapılarak “Halk Günü” uygu- lamasının başlatılmasının görüşülmesi,

 

12- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ