Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 2.10.2018   -   Okunma : 688

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Ekim ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02 Ekim 2018 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Belediye hizmet binası ikinci katındaki Meclis Salonunda yapıldı.

                                                                                                                        

G Ü N D E M                                 :    

               

1- Yoklama ve Açılış,

 

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

3- Belediyemizin 2019-2020 ve 2021 yıllarına ait Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin “Plan ve

    Bütçe Komisyonu”na sevkinin görüşülmesi,

 

4- Belediyemiz Meclisinin 04.09.2018 Tarih ve -112- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz

     içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve veril-

    diğinin araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin

    Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

5- Belediyemiz Meclisinin 04.09.2018 Tarih ve -116- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

    hallesinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldü-

    ğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırılması hu-

    susu “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya

    ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

6- Belediyemiz Meclisinin 04.09.2018 Tarih ve -117- Sayılı toplantısında; tatil ve turizm

    beldesi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların

    geliştirilmesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların devam ettirilmesi hususu  “İlçe-

    miz Turizmini Geliştirme ve Araştırma Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin

    Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

7- Belediyemiz Meclisinin 04.09.2018 Tarih ve -124- Sayılı toplantısında; İlçemizde ikamet

    eden 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın Yasa’lardan kaynaklanan hakları ile ilgili bir çalışma

    yapılarak, bu hakların yararlandırılması için çalışma yapılması hususu “Sosyal Yardımlaş-

    ma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görü-

    şülmesi,

 

 8- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 721 ada 1 parsel sayılı meri

     imar planında Trafo Alanı olan taşınmaz malın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

     İtfaiye Dairesi Başkanlığının 08.05.2018 Tarih ve 46301 Sayılı yazılı talepleri doğrultu-

     sunda İtfaiye Alanı olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteli-

     ğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar pla-

     nının ise onaylanması konusu “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden,

     mevzu konu ile ilgili olarak cevabı yazıların gelmesi beklendiğinden dolayı ve Komisyo-

     nun 29.08.2018 tarihli yazıları ile süre uzatılması talebinde bulunulduğundan, Belediye-   

     miz Meclisinin 04.09.2018 Tarih ve -119- Sayılı Kararı ile süre uzatma talebi kabul edi-

     lerek, çalışmaların devam ettirilmesine karar verildiğinden, söz konusu Komisyon rapo-

     runun görüşülmesi,

 

 9- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ