Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 6.11.2018   -   Okunma : 662

Kasım ayı meclis toplantısı 06 Kasım 2018 tarihinde Salı günü saat:10.00’da, Belediye hizmet binası ikinci katındaki Meclis Salonunda yapıldı.

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Kasım ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 06 Kasım 2018 tarihinde Salı günü saat:10.00’da, Belediye hizmet binası ikinci katındaki Meclis Salonunda yapıldı.

 

G Ü N D E M        :    

               

1- Yoklama ve Açılış,

 

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

3- Belediyemiz Meclisinin 03.10.2018 Tarih ve -127- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz

    içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve veril-

    diğinin araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin

    Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

4- Belediyemiz Meclisinin 04.10.2018 Tarih ve -128- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Ma-

    hallesinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldü-

    ğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırılması hu-

    susu “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya

    ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

5- Belediyemiz Meclisinin 05.10.2018 Tarih ve -129- Sayılı toplantısında; tatil ve turizm

    beldesi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurların

    geliştirilmesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların devam ettirilmesi hususu  “İlçe-

    miz Turizmini Geliştirme ve Araştırma Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin

    Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

6- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde kain 732 ada 1 parsel ile 733 ada 1

    parsel sayılı taşınmaz mallar arasındaki yolun aksının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçek-

    li uygulama imar plan revizyonunun görüşülmesi,

 

7- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Ciğirler Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam

   Belediyesine ait 120 ada, 2 parsel sayılı 629,97 m2 miktarındaki taşınmaz mal üzerinde

   bulunan 3 katlı Sosyal Tesisin (Köy Konağı), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri

   çerçevesinde -10- (on) yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

  8-Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Akçay Mahallesinde yeni Hastane binası önünde bulunan

     ve ekli krokide gösterilen, mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait park alanı içerisinde

     Belediyemizce yapılan büfenin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde       

    -10- (on) yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

 9- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kızılcaviran Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam

     Belediyesine ait 101 ada, 1 parsel sayılı 11862 m2 miktarındaki taşınmaz mal üzerinde

     bulunan Memba Suyu ve Tesislerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçe-     

     vesinde -10- (on) yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

10- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ