Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 4.12.2018   -   Okunma : 970

Belediyemiz Meclisi, 2018 yılı Aralık  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 04 Aralık 2018 tarihinde Salı günü saat:10.00’da, Belediye hizmet binası ikinci katındaki Meclis Salonunda yapıldı.

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 06.11.2018 Tarih ve -134- Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz içerisinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve veril-diğinin araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 06.11.2018 Tarih ve -135- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109  Mahallelerinin sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürü-tüldüğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırılması hususu “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 06.11.2018 Tarih ve -136- Sayılı toplantısında; Tatil ve Turizm beldesi olan İlçemizin daha iyi bir konuma getirilmesi, turizmi teşvik edici unsurları geliştirilmesi için gerekli çalışmaların ve araştırmaların devam ettirilmesi hususu  “İlçemiz Turizmini Geliştirme ve Araştırma Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 06.11.2018 Tarih ve 137 sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde  kain 732 ada 1 Parsel ile 733 ada 1 parsel  sayılı taşınmaz mallar arasındaki yolun aksınin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun incelenmesi hususu “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna”   sevk edilmiş olduğundan konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,

7- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 03.09.2014 Tarih ve 127-128 sayılı kararları ile 5393  sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice ve Karşıyaka Mahalleleri Büyük Hamam ve Kadirbey Bölgeleri Kentsel Dönüşüm ve gelişim projesine başlanılmış, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 09.03.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yenice ve Karşıyaka Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 18.01 hektarlık alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73.Maddesi uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak alınan 15.08.2017 Tarih ve 2017/10711 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.09.2017 tarih ve 30182 Sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe de girmiştir. Bu kapsamda Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi ve Karşıyaka Mahalleleri Büyük Hamam ve Kadirbey bölgeleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap için Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/ 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının ise onaylanması hususunun görüşülmesi,

8- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi merkez mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına onaya sunulmak üzere incelenerek onaylanması hususunun görüşülmesi,

9- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Eğerlikuzviran Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait 1029 parsel sayılı 393 m2 miktarındaki taşınmaz ve üzerinde bulunan yapının Sosyal Tesis olarak (Köy Konağı) kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili Maddeleri gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Pazar Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait 109 ada 1 parsel sayılı 23372,29 m2 miktarındaki taşınmaz, 126 ada 56 parsel sayılı 8317,39 m2 miktarındaki taşınmaz ve 121 ada 5 parsel sayılı 10747,65 m2 miktarındaki taşınmaz malların tarla olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili Maddeleri gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

11- Dilek, Temenniler ve Kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ