Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 5.03.2019   -   Okunma : 824

Belediyemiz Meclisi, 2019 yılı Mart ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 05 Mart 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda yapıldı.

G Ü N D E M                                 :    

              

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 05.02.2019 Tarih ve 16 Sayılı toplantısında; Mahallelerimiz içeri-

    sinde ilginç Mahalle isimlerinin bulunduğu, bu isimlerin nereden geldiğinin ve verildiğinin

    araştırılması hususu “Ad Verme Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin 

    Komisyon raporunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 05.02.2019 Tarih ve 17 Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahal-

    lesinde sağlıklı bir şekilde temizlik ve çevre koruma hizmetlerinin ne şekilde yürütüldü-

    ğünün, çöp muhafazalarının ve konteynırlarının yeterli olup olmadığının araştırılması husu-

    su “Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan, konu- 

    ya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5-Belediyemiz Meclisinin 05.02.2019 Tarih ve 24 Sayılı toplantısında; naylon poşetlerin gün-   

   delik yaşamdan çıkartılıp çevre temizliğine katkıda bulunmak için yapılan uygulamaya Be- 

   lediyemizin de katkı sunması amacıyla bez torba dağıtımı yapması ile ilgili verilen önerge,

   Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin

   Komisyon raporunun görüşülmesi,

6-Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 147 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcaha-  

    mam İlçesi merkez Mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce

    hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planla-

    rının Kültür ve Turizm Bakanlığına onaya sunulmak üzere, teknik yönden incelenmesi için 

    “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiği ve Belediyemiz Meclisinin 05.02.2019

    Tarih ve 18 Sayılı toplantısında; söz konusu Komisyonun çalışmalarına devam ettirilmesi

    için süre uzatılmasına karar verildiğinden, mevzu Komisyon raporunun görüşülmesi,

7-  Belediyemiz Meclisinin 05.02.2019 Tarih ve 20 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcaha-  

      mam İlçesi Yanıközbekler Mahallesinde kain 1275 ve 768 parsellerin ticaret alanı düzen- 

      lenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım

      imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000

      ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisince görüşülmesi hususu, “İmar ve

      Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon Kararının görüşül-

      mesi,

 8- Belediye hizmet binası ile ilgili bilgilerin; Meclise sunularak, Meclisin bilgilendirilmesi

     hususunun görüşülmesi,

 

 9- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ