Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Eklenme : 3.11.2020   -   Okunma : 428

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2020 Yılı Kasım ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 03 Kasım 2020 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı.

G  Ü  N  D  E  M                          :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin, 06.10.2020 Tarih ve 76 Sayılı toplantısında; Belediye olarak İlçe- mizde ve Belediye Hizmet Binası ile diğer Birimlerinde Koronavirüse karşı sağlık açısından alınması gerekli tedbirler ile yine İlçemiz Kızılcahamam'da sporun çeşitli dallarında maksi- mum seviyede nasıl faaliyette bulunulabileceği konularının araştırılmak üzere "Spor ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu'na" sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon Raporu'nun görüşülmesi,

4- 6306 Sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin 5. Fıkrasının (e) ve (g) bendi ile Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinin 25'nci maddesi uyarınca Belediyemiz adına satışı Bakanlık Ma- kamının 31.08.2020 Tarih ve 182790 Sayılı Olur’ları ile kabul edilen, Ankara İli Kızılca- hamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi ve Adaköy Mahallesinde kain mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ek listede ada ve parsel numaraları ile yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların peşin yada taksitli olarak Belediyemizce alınması için Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'a yetki verilmesi ve alınan söz konusu taşınmaz malların satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

5- Meri imar planında konut alanı olarak düzenlenen İlçemiz Akçay Mahallesi Hacı Hasan Caddesi üzerinde bulunan 726 ada'nın 12 metrelik yol cephesinde, binaların zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarında ticaret amaçlı teşekküle izin verilmesi yine aynı şekilde İlçemiz içerisinde meri planda konut alanı olan ancak ticari teşekkül oluşan imar adalarında kalan parsellerinde bu şekilde oluşmasına izin verilmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.10.2020 tarihli ekli müzekkeresinin görüşülmesi hususu,

6- İlçemiz arazisinin engebeli ve eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olması düz alanlarda yapılaşmanın tamamlanmış, engebeli yerlerde ise yapılaşmanın devam ediyor olması ve eğimli arazilerde yüksek istinat duvarlarının ortaya çıkması nedeni ile, istinat duvarlarının düzenlenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.10.2020 tarihli ekli müzekkeresinin görüşülmesi hususu,

7- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Kemalpaşa-İmar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 593 Ada 4 numaralı parsele ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun görüşülerek karara bağlanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na onaya sunulmasına ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.10.2020 tarihli ekli müzekkeresinin görüşülmesi hususu,

8- 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili Meclis Kararları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin "Genel İlkeler" başlıklı 5. maddesinin (15). fıkrasına göre; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 109 mahallede o yere ait yöresel dokunun bozulmaması ve doğal çevre içerisinde görüntü ve çevre kirliliğine neden olmaması amacıyla konteynır yapı olarak tabir edilen çatısız, dış duvar panelleri sac kaplı yapılara izin verilmemesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.10.2020 tarihli ekli müzekkeresinin görüşülmesi,

9- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Taşlıca Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 104 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak GES' e ilişkin olarak yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususu,

10- Dilek, temenniler ve kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ