Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

Yılın Son Meclis Toplantısı Yapıldı
Eklenme : 1.12.2020   -   Okunma : 302

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2020 Yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 01 Aralık 2020 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı.

G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış.
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Belediyemiz Meclisinin, 03.11.2020 Tarih ve -80- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kızılcahamam'da sporun çeşitli dallarında maksimum seviyede nasıl faaliyette bulunulabileceği konusu araştırılmak üzere "Spor ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,
4- Belediyemiz Meclisi'nin 03.11.2020 Tarih ve -82- Sayılı toplantısında; Meri imar planında konut alanı olarak düzenlenen, İlçemizAkçay Mahallesi Hacı Hasan Caddesi üzerinde bulunan 726 ada'nın 12 metrelik yol cephesinde, binaların zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarında ticaret amaçlı teşekküle izin verilmesi yine aynı şekilde İlçemiz  içerisinde meri planda konut alanı olan ancak ticari teşekkül oluşan imar adalarında kalan parsellerinde bu şekilde oluşmasına izin verilmesine ilişkin konu, teknik yönden incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi, 

5- Belediyemiz Meclisi'nin 03.11.2020 Tarih ve -83- Sayılı toplantısında; İlçemiz arazisinin engebeli ve eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olması, düz alanlarda yapılaşmanın tamamlanmış, engebeli yerlerde ise yapılaşmanın devam ediyor olması ve eğimli arazilerde yüksek istinat duvarlarının ortaya çıkması nedeni ile istinat duvarlarının düzenlenmesine ilişkin konu, teknik yönden incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisi'nin 03.11.2020 Tarih ve -84- Sayılı toplantısında; Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Kemalpaşa-İmar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 593 Ada 4 numaralı parsele ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun görüşülerek karara bağlanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Onaya sunulmasına ilişkin husus, teknik yönden incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,

7- Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. Maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere "Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis Kararı ile yapılır" hükmü gereğince; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 06.04.02.90 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması bütçe tertibine 1.450.000,00.-TL. ödenek ihtiyacı vardır. İhtiyaç duyulan ödeneğin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 07.01.05.05 Yurt İçi Sermaye Transferleri bölümünde kullanılmayacağı anlaşılan 1.450.00,00.-TL. ödeneğin aktarılmasının görüşülmesi, 
 8- Aslen Nevşehir İli Gülşehir İlçe'sinden olup, emekli olduktan sonra İlçemize yerleşen, yaşadığı yere katkı sağlayan, her türlü sosyal faaliyet ve yardımlarda yer alan, insan, doğa ve hayvan dostu, Kızılcahamam'a sevgisini hem maddi, hem manevi olarak gösteren Mahmut TUZGÖL'e, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (r) fıkrasına göre; Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi hususunun görüşülmesi,
9- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. Maddesinde belirtilen harçların dışında Belediyemizce alınan ve ekli listede belirtilen ücretlerin görüşülmesi, 
10- Dilek, temenniler ve kapanış.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ