Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

Sempozyum Hakkında
Eklenme : 19.09.2015   -   Okunma : 2824

Günümüzde Ankara’nın bir ilçesi olarak idari yapı içinde yer alan Kızılcahamam, 1933 yılına kadar Yabanâbâd adı ile yine aynı ilin ya da Osmanlı dönemindeki idari statüsü ile Ankara Sancağı’nın/Vilayeti’nin sınırları içinde yer almıştır. Günümüzde Kızılcahamam ilçesinin sınırları, tarihi ve coğrafi sınırları itibarı ile Osmanlı döneminde Ankara Sancağı’na (19. Yüzyılda Vilayeti’ne) bağlı Yabanovası veya Yabanâbâd (günümüzde Kızılcahamam, Çamlıdere, kısmen Kazan, Güdül ve Ayaş’ta kalan köylerle) olarak isimlendirilen kaza ile; Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Çubuk Kazası’na bağlı olan ve 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ayrı bir kaza olarak idari sistem içinde yerini alan Şorba (Güvem ve Pazar çevresi)’yı içine almaktadır. Osmanlı döneminde idari yapıda yapılan bazı düzenlemelerle Yabanâbâd ve Şorba kazaları, kimi zaman ayrı, kimi zaman da tek bir kaza olarak idari sistemde yerini almış, hatta 19. yüzyılda Şorba, bir taraftan YabanâbâdKazası’nın merkezi olarak adlandırılırken, bir taraftan da nahiye olarak anılmıştır. İdari yapıda yaşanan bu karmaşa, tarihi seyri içinde kaza merkezinin neresi olduğu konusunu hep gündemde tutmuştur. Çünkü Yabanâbâd adı ile bu kaza sınırları içinde bir yerleşme biriminin bulunmaması, haliyle merkezin neresi olduğu, kadının ve mahkemenin nerede bulunduğu gibi soruların sorulmasına neden olmuştur. Yabanâbad’ın ya da iki idari birim bir araya getirildiğinde Şorba’nın kaza merkezinin neresi olduğu konusunda, Osmanlı’nın son dönemlerine kadar kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Demirciviran (Demirciören), Şıhlar/Şeyhler Pazarköy ve Kızılca ismi son dönem arşiv kayıtlarında yer almaktadır. Hele 1870’lerden sonra belki Osmanlı taşra idare yapısında yaşanan değişikliklerden, belki de bize ulaşan belgelerin çokluğundan kaza merkezi konusunun hararetli tartışmalara nende olduğu görülmektedir.

1915 yılı, Kızılcahamam’ın kaza/ilçe merkezi olması bakımından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yılda kaza merkezi, hayli tartışmalar sonrasında Pazar Köyü’nden Kızılcahamam’ın bulunduğu yerdeki Kızılca Köye taşınmıştır. 1953’te Çamlıdere’nin Kızılcahamam’dan ayrılıp ayrı bir ilçe olması, Güdül’ün de Ayaş’tan ayrılıp Kızılcahamam’ın bazı köylerini sınırlarına dahil etmesi ve takibeden diğer idari değişikliklerle, Kızılcahamam ilçesi günümüzdeki sınırlarına çekilmiştir. 2015 yılı bu çerçevede, kaza merkezinin Pazarköy’den Kızılcahamam’a taşınmasının 100. yılıdır. İdari yapıda yaşanan bu değişiklik, 2015 yılında, Kızılcahamam 100 yaşında sloganı ile ilçemizde yıl içinde çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine temel teşkil etmiştir.

İlçe/Kaza merkezinin Kızılcahamam’a taşınmasının 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyeti Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediye Başkanlığı’nın ortak çalışma ve teşviki ile, 6-7-8 Kasım 2015 tarihlerinde Kızılcahamam’da “100. Yılında Kızılcahamam Sempozyumu” başlığı altında, Kızılcahamam’ın (tarihi yapısı itibarı ile Yabanâbâd ve Şorba’nın) geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe; tarihî, idarî, ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, turizm ve sağlık gibi konuların ele alınacağı bir sempozyum düzenlenecektir.


Sempozyumda Ele Alınacak Konular
Tarih
Coğrafya
Yerleşme
Nüfus
İdari ve Sosyal Yapı
Ekonomi: Sanayi, Ticaret, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Hizmet Sektörü, Doğal Kaynaklar
Eğitim, Kültür ve Sanat: Musiki, Mutfak, Giyim-Kuşam, Gelenek-Görenek, İnanç, Halk İnanışları, Mimari
Sağlık
Ulaşım


“100. Yılında Kızılcahamam Sempozyumu”ndan, ilçemizin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunda bilgi üretimine katkı sağlanması, yeni bakış açıları ve projeler ortaya konulması ve karar vericilere bilgi desteği sunulması arzulanmaktadır.

Sempozyum sürecindeki çalışmalarınız, ilçemiz sosyokültürel / sosyoekonomik seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda, saygıdeğer bilim insanlarından ve değerli hemşehrilerimizden, yukarıda belirtilen konular çerçevesinde bildiri sunacak olanların, bildiri başlıklarını ve 200 kelimeyi geçmeyecek bildiri özetlerini sempozyum sekretaryasına göndermeleri rica olunur. Sempozyumda sunulacak bildirilerin özgün ve daha önce yayımlanmamış olması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İlginiz ve katkınız için teşekkür ederiz.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ