Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 4.11.2015   -   Okunma : 1691

Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

G Ü N D E M                                 :   

1-Yoklama ve Açılış,

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-İçişleri Bakanlığınca 29.09.2015 tarihinde, Kosova’nın Mamuşa Belediyesi ile Kızılcaha-

mam Belediyemiz arasında “Kardeş Kent” ilişkisi kurulması onaylanmış bulunduğundan,

Mamuşa Belediyesi ile Belediyemiz arasında Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesinin görüşülmesi hususu,

4-Emine ŞENGÜL tarafından verilen 04.09.2015 tarihli dilekçe ile; İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde, 255 ada 20 parsel, 255 ada 19 parsel, 255 ada 17 parsel, 255 ada 18 parsel, 121 ada 3 parsel, 120 ada 11 parsel, 254 ada 13 parsel, 482 ada 3 parsel, 51 ada 19 parsel, 59 ada 164 parsel, 59 ada 94 parsel, 436 ada 6 parsel, 440 ada 9 parsel, 101 ada 11 parsel, 354 ada 6 parsel üzerinde özel bir firmaya 2013 yılında adına kayıtlı parsellerde yapılan imar neticesinde mağdur duruma düştüğünü belirttiğinden, 08.10.2015 Tarih ve 113 Sayılı Meclis Kararı ile “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden konu- ya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi hususu,

5-İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları sonucunda oluşan 22 ada 552 parsel sayılı 1.214.92 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulu- nan 18.52 m2 Belediye hissesinin, hissedarı Hüseyin BEDER ve ortaklarına satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

6-Hava YILMAZ 19.10.2015 tarihli dilekçe ile; İlçemiz Saray Mahallesinde kayıtlı Necip YILMAZ’ın oğlu 1992 yılında Erzurum’da Şehit olan Jandarma Onbaşı Necdet YILMAZ’ın isminin Belediyemiz bünyesinde bulunan (park, bahçe, kültür merkezi, cadde vb.) yerlere verilmesini istediğinden, konunun incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

7-Kardeş Şehir K.K.T.C. Paşaköy Belediyesinin daveti üzerine, 13-14 ve15 Ocak 2016 tarihlerinde teknik inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Yurtdışına (Paşaköy’e) gidilmesi ile Paşaköy’e gidecek heyetin belirlenerek Yurtdışına çıkış izninin alınması hususunun görüşülmesi,

             …/..                                                     Sayfa : -1-

8-    Mahir YILDIRIM, Cengiz YILDIRIM ve Durali OSAN tarafından Belediyemize verilen

       19.10.2015 tarihli dilekçe ile; İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde 2013 yılında

       751 ada da imar uygulaması yapıldığı ve mağdur olduğundan bahisle mağduriyetin gide-

       rilmesi talep edildiğinden, konunun incelenerek karara bağlanması hususunun görüşül-

       mesi,

9-   İlçemiz Kızılcahamam Akçay (Yenice) Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Bele-

      diyesine ait imar planında Spor Tesis Alanı olarak ayrılan 725 ada 2 parsel sayılı taşın-

      maz Malın üzerinde yapı bulunmayan İmam Hatip Tatbikat Camiinin alt tarafındaki

      kısmının, İlçemizin ihtiyacı olan Kültür Merkezi ve Kütüphane yapılmak üzere Sosyo-

      Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ait Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli

      nazım imar plan tadilatının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması

      ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının ise Belediyemiz Meclisinde görüşülerek

      karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

10- Başkent Ankara’ya 80 km. uzaklıkta, doğal güzellikleri, termal suları, tarihi ve doğal olu-

şumları ile bir turizm cenneti olan İlçemizin güzelliklerine değer katması, İlçemize gelen

misafirler ile İlçe halkımıza hitap ederek görsel güzellik sunulması, atıl ve mezbelelik bir

alanın değerlendirilmesi amacıyla, İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesi Milli Park girişi sol tarafında bulunan alan Turizm Amaçlı Günübirlik Turizm Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ait Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının ise Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

 11- 15-16 ve 17 Ekim 2015 tarihlerinde Gürcistan-Tiflis şehrinde yapılan İşitme Engelliler

       Dünya Şampiyonasına katılan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcusu İsmail

       Hakkı BOSTANCI, grekoromen stilde Avrupa 3’ncüsü, serbest stil müsabakalarında ise

       Avrupa Şampiyonu olmuştur.

       Bayrağımızı Uluslar arası şampiyonada göndere çektiren İlçemizin gururu olan Şampiyon

       güreşçimiz İsmail Hakkı BOSTANCI’ya ve onu yetiştiren güreş hocası Mehmet ÇETİN’e

       nakdi ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ