Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 1.12.2015   -   Okunma : 1156

Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

G Ü N D E M                                 :   

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- İlçemiz Kızılcahamam, Yenice Mahallesinde 2013 yılında 751 Ada da imar uygulaması  

    yapıldığı, Mahir YILDIRIM, Cengiz YILDIRIM ve Durali OSAN tarafından 19.10.2015

    tarihli dilekçe ile mağdur oldukları bahsiyle, mağduriyetin giderilmesi talep edildiğinden, 

    Belediyemiz Meclisinin 03.11.2015 tarih ve -121- sayılı kararı ile konu incelenmek üzere  

    “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na” sevk edildiğinden konuya ilişkin Komisyon raporu-

    nun görüşülmesi hususu,

4- Eğerlialören Mahallesi Muhtarı Ali İhsan CANBOLAT tarafından Belediyemize verilen

    22.10.2015 tarihli dilekçe ile; İlçemiz Kızılcahamam Eğerlialören Mahallesinde kain Be-

    lediyemiz adına kayıtlı İlkokul binası ve müştemilatının mahalle adına Eğerlialören Ma-

    hallesi Kültür Merkezi olarak (Köy Odası, Okuma Evi, Kütüphane, Yemekhane, ve Dü-

    ğün Salonu) kullanılabilmesi talep edildiğinden, konunun görüşülmesi hususu,

5- Belediyemiz Meclisinin 08.04.2015 Tarih ve -51- Sayılı kararı ile İlçemiz içerisinde Ter-

    mal atım su kullanan veya kullanacak olan işletmelere verilecek olan termal atım suyu be-   

    delinin 0,80 TL/1t.(birton) ham su bedelinin ise 1.60TL/1t(birton) olarak belirlenmiş idi.

    2016 Yılı için uygulanacak termal atım ve ham su bedellerinin yeniden belirlenmesinin gö-

    rüşülmesi hususu,

6- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain, 130 Ada 816 ve 817 parsel sayılı taşın-

    maz malların bulunduğu yerin kullanım amaçları ve sit alanının sınırlarının yeniden düzen-

    lenmesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının  Kültür Varlıkları 1 Nolu Koruma Ku-

    rulu’nun belirlediği sınıra göre yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi hususu,

7- 2014-2015 Futbol Sezonu U-17 Futbol Ligi Şampiyonu olan Genç Futbol Takımımızın 

    nakdi olarak ödüllendirilmesinin görüşülmesi hususu,

8- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ