Yükleniyor...
Şifa Kaynağı, Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eklenme : 2.02.2016   -   Okunma : 1148

Belediye Başkanımız Muhittin Güney’in Başkanlığında Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis Toplantısında görüşülen gündem maddeleri şu şekilde :

 

 GÜNDEM               :

 

  1- Yoklama ve Açılış,

 

  2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 

  3- İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya

    yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları

    ve düzenlemeleri sonucunda oluşan 154 ada 1059 parsel sayılı 337,35 m2 miktarındaki ta-

    şınmaz malda bulunan 170,72 m2 Belediyemiz hissesinin, hissedarına satışının yapılması

    hususunun görüşülmesi,

 

  4- Gençlik ve Spor Bakanlığı Güreş Federasyonu’nun 14.01.2016 Tarih ve 127 Sayılı Beledi-

     ye Başkanlığımıza yazmış olduğu yazı ile; 2016-2020 Olimpiyat hazırlıkları çerçevesinde

     Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca başlatılan TOHM projesi kapsamında Belediye Başkanlığı-

     mız bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezinin 01.02.2016 tarihinden itibaren TOHM

     Merkezine tahsisi istenmektedir.

     İlçemiz Kızılcahamam Akçay (Yenice) Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Bele-

     diyesine ait 725 ada 2 parsel sayılı imar planında Spor Tesisi Alanı olarak ayrılmış olan 

     taşınmaz mal üzerindeki yalnızca idari binanın 2016-2020 Olimpiyat hazırlıkları çerçeve-

     sinde başlatılan TOHM projesi kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ve 6360

     Sayılı Kanun kapsamında TOHM merkezine süresi Meclisce belirlenmek üzere tahsis ya-

     pılması ile bu konuda protokol yapmaya Belediye Başkanı Muhittin GÜNEY’e yetki ve-

     rilmesi hususunun görüşülmesi,                                   

     5-  İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain 709 ada 7 parsel sayılı taşınmaz

           mal üzerinde kain ekli listede bağımsız bölüm numaraları belirtilen mülkiyeti Kızılca-

           hamam Belediye Başkanlığına ait 65 adet devremülk birimi (daire)’nin, 2886 Sayılı

           Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince satışının yapılması hususunun

           görüşülmesi,    

      6- Belediyemizin, nüfusu ve sosyo-kültürel sınıfı itibariyle 3. sınıfta olmasından dolayı alınan vergi ve harçlar ile Belediyemizce alınmakta olan diğer ücret tarifelerinin görüşülmesi,

7- 10-14 Aralık 2015 tarihlerinde Sırbistan Senta kentinde yapılan 14-15 yaş Balkan

Şampiyonasında İlçemizi temsilen katılan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı

sporcularından derece alan sporcu ve antrenörlerine ödül verilmesi hususunun görü-

şülmesi,   

   

      8- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

         Yukarıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.İLANLAR
E-BELEDİYE
MAHALLELERİMİZ
FAALİYET RAPORLARI
ARAMIZDAN AYRILANLAR
NİNO ANAOKULU
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ 100. YIL EĞİTİMCİ NURAY YEŞİL MÜZESİ
HOCALI ANIT PARK MÜZE
TESİSLERİMİZ