Kızılcahamam Belediyesi
ORUÇ GAZİ VE KIRMIZI EBE TÜRBESİ
Geri
ORUÇ GAZİ VE KIRMIZI EBE TÜRBESİ

ORUÇ GAZİ VE KIRMIZI EBE TÜRBESİ

            Oruç Gazi ve Kırmızı Ebe Türbelerinin bulunduğu Taşlıca Mahallesi'ne, Akdoğan’dan ayrılan 5 km. lik bir yol ile gidilir. Buradaki Oruç Gazi, Kırmızı Ebe türbeleri, Yalak Taşı ve Gelin Kayası ile ilgili menkıbe ve rivayetler vardır.

            Oruç Gazi ve Kırmızı Ebe, Anadolu’nun İslâm-Türk ülkesi haline gelmesinde büyük emeği geçen Horasan Erenlerindendir. Derviş Gazi de denilen bu Erenler, Türk ordularından daha önce gelip, Diyar-ı Rum olarak bilinen bu topraklara yerleşmişlerdir.

Kırmızı Ebe Türbesi:

         Anadolu’nun İslâm-Türk ülkesi haline gelmesi için, kendisinden önce başlatılan seferlere devam eden Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı Alâaddin Keykubat, Başköy Rum kalesini fethetmek üzere yol üzerindeki Taşlıca köyüne uğrar. Burada, yıllar önce gelip yerleşmiş kadın Erenlerden Kırmızı Ebe ve Oğlu Oruç yaşamaktadır. Kırmızı Ebe, Türk askerlerini karşılar ve kendilerine ayran ikram etmek ister. Yayıkta yeni çalkadığı taze ayranı, oradaki taş oluğa döker. Bütün asker de hem ayran içmek hem de kaplarını doldurmak için sıraya geçer. Herkes ayran içip kabını doldurduğu halde, taş yalaktaki ayran hiç tükenmez. Bu olay, Kırgız Ebe’nin evliyadan olduğunun ve ona Allah (C.C.) tarafından verilmiş bir keramet olduğu kesindir. Bu arada, ayran içip kaplarını dolduran askerlerle Kırgız Ebe arasında şu diyalog yaşanır:

-Doldurun Gazilerim,

-Doldur Ana,

-Doldurun yavrularım,

-Ana,dolu,

Bütün bir orduyu, bir bakraç ayran ile doyurduğu, Sultan’ın kulağına gider ve Kırgız Ebe’yi huzuruna davet eder. O’nda gördüğü keramet ile etkilenir ve çevre toprakları oğlu Oruç Gazi’ ye yurt olarak bağışlar. Buna dair Kırmızı Ebe‘ye bir berat verir. Kırmızı Ebe’nin türbesi köyün doğu çıkışında bir tepe üzerinde olup 2001'de hayırsever bir vatandaş tarafından restore edilmiştir.

Oruç Gazi Türbesi:

Kırmızı Ebe’nin oğlu olan Oruç Gazi’nin türbesi köyün batı ucundaki diğer mezarlığın içinde bulunur. Türbede Oruç Gazi’den başka onun ailesine ait olduğu sanılan üç mezar daha vardır. Eski ve virane haldeki türbe, 2001 yılında klasik Selçuklu tarzında restore edilmiştir.

 

Kırmızı Ebe Tomb

During the Anatolia Seljuks time, the ruler Alaaddin Keykubat visits Taşlıca village on his way when he is on the conquest for Başköy castle. Here, Kırmızı Ebe and his son, Oruç, meet the Turkish soldiers and provide Ayran to them. He pours the Ayran into a groove and asks all soldier to fill their drinking vessels with Ayran. After all the soldiers have drunk Ayran and filled their drinking vessels, the Ayran in the groove was still there. This miracle was possible to be true as the public had known Kırmızı Ebe to be a saint. Meanwhile, the following dialogue takes place between the soldiers drinking Ayran and Kırmızı Ebe: - Fill it up my veterans, - Fill it up my mother, - Fill it up my boys, - Mom is full! This extraordinary event was heard by the Sultan and invited Kırmızı Ebe to his place. He was affected by this miracle and orders this land to be a granted to his son Oruç Gazi. Upon this, Kırmızı Ebe is granted a charter. Kırmızı Ebe tomb is located now on a hill in the east of the village. The tomb was restored in 2001 by a charitable citizen.

 

Oruç Gazi’s Tomb

The tomb of Oruç Gazi, the son of Kırmızı Ebe, is located in the lower cemetery to the south of the village. There, one can see three other tombs which are believed to be for family members of Oruç Gazi. The ruined tomb was restored to the Seljuk style in 2001.