Kızılcahamam Belediyesi
Kızılcahamam Belediyesi
04.05.2023

İ L A N

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallesinde  bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mallar 20.04.2023 tarih ve 71 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre %25 peşin geriye kalan toplam bedel ise -6- eşit taksit ile aşağıda yazılı tarih ve saatte Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir.  İlgililere ilan olunur.                                              

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM
M2

NİTELİĞİ

M2
 MUHAMMEN  BEDELİ

TOPLAM BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

    İHALENİN
    TARİHİ          SAATİ

1

İsmetpaşa-İmar

663

28

862,00

Arsa

840.-TL

724.080,00.-TL

21.723.00.TL

9.05.2023

11:00

2

Kemalpaşa-İmar

416

20

1045,00

Arsa

1200.-TL

1.254.000,00.-TL

37.620.00.TL

9.05.2023

11:30

3

Kemalpaşa-İmar

416

22

947,00

Arsa

1200.-TL

1.136.400,00.-TL

34.092.00.TL

9.05.2023

12:00

4

Kemalpaşa-İmar

416

23

1005,00

Arsa

1200.-TL

1.206.000,00.-TL

36.180.00.TL

9.05.2023

14:00

5

İsmetpaşa-İmar

731

11

1445,94

Arsa

600.-TL

867.564,00.-TL

26.027.00.TL

9.05.2023

14:30

6

İsmetpaşa-İmar

731

12

1438,15

Arsa

600.-TL

862.890,00.-TL

25.887.00.TL

9.05.2023

15:00

7

İsmetpaşa-İmar

731

13

1357,43

Arsa

600.-TL

814.458,00.-TL

24.434.00.TL

9.05.2023

15:30

8

İsmetpaşa-İmar

731

14

1350,21

Arsa

600.-TL

810.126,00.-TL

24.304.00.TL

9.05.2023

16:00

9

İsmetpaşa-İmar

737

5

746,57

Arsa

720.-TL

537.530,40.-TL

16.126.00.TL

9.05.2023

16:30

10

İsmetpaşa-İmar

737

6

746,56

Arsa

720.-TL

537.523,20.-TL

16.126.00.TL

9.05.2023

17:00

11

İsmetpaşa-İmar

737

7

746,56

Arsa

720.-TL

537.523,20.-TL

16.126.00.TL

10.05.2023

11:00

12

İsmetpaşa-İmar

737

8

746,56

Arsa

720.-TL

537.523,20.-TL

16.126.00.TL

10.05.2023

11:30

13

İsmetpaşa-İmar

737

9

746,56

Arsa

720.-TL

537.523,20.-TL

16.126.00.TL

10.05.2023

12:00

14

İsmetpaşa-İmar

737

10

746,56

Arsa

720.-TL

537.523,20.-TL

16.126.00.TL

10.05.2023

14:00

15

İsmetpaşa-İmar

737

11

895,86

Arsa

720.-TL

645.019,20.-TL

19.351.00.TL

10.05.2023

14:30

16

İsmetpaşa-İmar

737

12

895,86

Arsa

720.-TL

645.019,20.-TL

19.351.00.TL

10.05.2023

15:00

17

İsmetpaşa-İmar

737

13

895,86

Arsa

720.-TL

645.019,20.-TL

19.351.00.TL

10.05.2023

15:30

18

İsmetpaşa-İmar

737

14

895,86

Arsa

720.-TL

645.019,20.-TL

19.351.00.TL

10.05.2023

16:00

19

İsmetpaşa-İmar

737

15

895,86

Arsa

720.-TL

645.019,20.-TL

19.351.00.TL

10.05.2023

16:30

20

İsmetpaşa-İmar

740

1

7215,54

Arsa

540.-TL

3.896.391,60.-TL

116.892.00.TL

10.05.2023

17:00