Kızılcahamam Belediyesi
SOĞUKSU MİLLİ PARKI FOSİL AĞAÇ
Geri
SOĞUKSU MİLLİ PARKI FOSİL AĞAÇ

Jeolojik Anıtlar, enderlikleri ve estetik değerleri ile taşıdıkları bilgiler açısından üstünlükleri bulunan her türden jeolojik oluşumlar olarak tanımlanır ve bunlardan bir tanesi de Silisleşmiş Ağaç Fosilleri yani "Fosil Ağaç"tır.

Silisleşmiş ağaç Fosilleri; Miyosen ormanındaki ağaç parçalarının bir göl veya bataklık ortamına taşındıktan sonra, etkin olan volkanizmanın kül ve tüfleri ile göl çökellerinin ağaç parçalarının üzerlerini örtmesi ve böylece oksijensiz bir ortam oluşması neticesinde, volkanizmanın etkisiyle göl ve yer altı sularının silisçe zenginleşmesi ve bu silisli sularının ağaçların dokusuna işleyerek organik maddelerin yerini silisin alması şeklinde oluşur.

Soğuksu Milli Parkı içinde en ilginç bölümlerden biri de Kuzcapınar Mevkiidir. Burada yerli bitki örtüsünün tarihi anıtı olan "Fosil Ağaç" bulunmakta olup, en belirgin örneğinin uzunluğu yaklaşık 250 cm. çapı ise 150 cm. civarındadır. 10 milyon yol önce bu bölgede hakim olan volkanizma sonucunda volkanik akıntıların altında kalan ağaçların zamanla silisleşerek taşa dönüşmesiyle oluşmuştur. Yörenin asıl kayaları tüf, aglomera, lav, kil taşı, marn olup, silisifiye seviyelerle birlikte tipik bir volkanosedimanter istif oluşturur.

Dünyada ABD, Libya, Madagaskar ve küçük alanda Midilli Adasında bulunan fosil orman türünün ülkemizde de aynı Soğuksu Milli Parkında da olduğu gibi zengin örnekleri mevcuttur.

Miyosen devrinde meydana gelen volkanik faaliyetler sonucu oluşan ve üzerine örtülen volkanik küllerle bozulmadan günümüze kadar gelen fosil ormanlar bilim ve turizm açısından çok önemlidir.

 

Fossil Tree

One of the most interesting sections in Soguksu National Park is Kuzcapinar Mevkii. Here, there is the “Fossil Tree”, the historical monument of native vegetation. The most prominent example is about 250 cm in length and 150 cm in diameter. 10 million years ago, as a result of the volcanism prevailing in this region, the trees that remained under the volcanic currents were silicified over time and turned into stones.

Diğer Gezilecek Yerler