Kızılcahamam Belediyesi
SOĞUKSU MİLLİ PARKI
Geri
SOĞUKSU MİLLİ PARKI

 

Soğuksu Milli Parkı Ankara ili Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde olup; Ankara’ya 80 Km. mesafededir. Kızılcahamam ilçe merkezinden geçilerek milli parka ulaşım sağlanır.

1184 hektar alana sahip olan Soğuksu Milli Parkı, az engebeli İç Anadolu platosundan dağlık Karadeniz bölgesine geçiş alanını teşkil eder. Bu sebeple her iki bölgenin de özelliklerini gösterir. Denizden yüksekliği (rakım) 1030 ile 1776 metre (Tolubelen Tepesi) arasında değişmektedir.

Soğuksu Milli Parkı, 1959 yılında Milli Park statüsü kazanmıştır. İç Anadolu step ekosistemine geçiş bölgesindeki nadir ormanlardan bir tanesi olması ve kaplıcaları ile tanınmış Kızılcahamam ilçesinde bulunmasının yanı sıra, insanların eğlenmesine, dinlenmesine ve kısa süreli tatil yapmasına, ayrıca bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren doğal kaynak değerlerinin yanında, konaklama tesisleri, çadırlı kamp ve günü birlik kullanım alanları ile rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kültürel kaynak değerlerine sahiptir.

934 hektar ormanlık saha, 250 hektar açık alan olan Soğuksu Milli Parkı, flora yönünden de oldukça zengindir.

Hakim ağaç türlerini karaçam, sarıçam, köknar ve gürgen oluşturur. Ayrıca yabani çilek, yabani gül, ahlat, bodur ardıç, yabani fındık, titrek kavak ve bazı meşe türleri de bulunmaktadır. Milli Park sınırları içerisinde Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu Kara Akbaba yaşamaktadır. 3 metreye varan kanat açıklığına, 1 metre yüksekliğe ve 14 kilogram ağırlığa ulaşan bu türün nesli tehlike altındadır. Milli Parkın yüksek tepelerinde büyük ve yaşlı karaçam ağaçlarının tepesinde yuvalanır. Kara Akbaba dışında sahada; ayı, tilki, çakal, kurt, yaban domuzu, sincap ve tavşan gibi memeli hayvanlar ile nadiren de olsa kızıl geyik ve karaca gibi türlere de rastlanmaktadır. Jeolojik yapı, andezit, bazalt, tüf ve anglomera türü kayaçlardan oluşmaktadır.

Milli Parkın Kuzcapınar ve Uzunkavaklı mevkii arasında kalan bölümde günümüzden 15 milyon yıl önceye (miyosen) ait ağaçların fosilleri yer alır ve taşlaşmış ağaç orman (petrifıed forest) ya da silişleşmiş ağaç fosilleri adıyla tanınırlar. Soğuksu Milli Parkı’na gelen ziyaretçilerin, Kara Akbaba Gözetleme ve Besleme İstasyonunu, Fosil Ağaç bölgesini, Atatürk’ün altında dinlendiği Atatürk Çamı’nı, Ziyaretçi Tanıtım Merkezini görmeleri tavsiye edilir. Konaklama Kızılcahamam bölgesinde bulunan otellerde sağlanabilir.

 

Soğuksu National Park

Soğuksu, one of our most natural beauties, that located 1 km away from the center of the district, has became a national park in 1959. İn the national park, there are many places for camping, mountain tourism, mountain climbing, hiking, and some places are suitable to be used for cross-country trails.

It can be said that the national park is very rich regarding the flora. Starting from 1100 m, larch, pine, fir, juniper, oak, poplar, willow, beech, maple, dogwood, black locust, hawthorn, common blackberry, gorse, wild pear, mistletoe and Lamiaceae can be seen there. Moreover, several types of meadow grasses (usually alfalfa), as well as thyme with flowers, wild berries, wild rose, and wild plant species such as nuts are also available in abundance.