Kızılcahamam Belediyesi
BEŞKONAK FOSİL YATAKLARI
Geri
BEŞKONAK FOSİL YATAKLARI

Güvem’in 5 km kuzeydoğusundaki Beşkonak Mahallesinde doğa harikası olan bitki ve hayvan fosilleri bulunmaktadır. Yöre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak koruma altındadır.

Beşkonak fosilleri ince taneli, ince tabakalı, laminalı kumtaşı, silistaşı, kiltaşı ve marnlardan oluşan yer yer kömür, tüf ve tüfit seviyeleri kapsayan, tüfler arasında diyatomeli ve silisli seviyelerinin buluduğu volkanosedimanter bir istif içindedir. Bu istif Erken-Orta Miyosen yaşlı (23-11 milyon yıl önce) bir gölde çökelmiştir.

Oluşum döneminde göller volkanizma alanlarının arasında bulunmaktadır. Bu nedenle gölsel tortullar içine, zaman zaman tüf, tüfit ve aglomeraların yerleştiği gözlenir. Gölsel birimler, genelde koyu renkli olan volkanik kayaçlar arasında, arazide açık, ekseri beyaz renkleri ile kolay ayırt edilmektedir.

Araştırmalar bu göl tortullarının 2. evre volkanizması ile yaşıt ve onlarla yanal geçişli olduğunu gösteriyor. Sütun bazaltları bu fosilli istifin üzerini örter.

Güvem-Çerkeş karayolu boyunca, özellikle Beşkonak-Kerimler Mahallesi yol yarmasında bu birime ait killi, kumlu, tüflü, diyatomitli ve silis seviyeli kayaç yapısını açık olarak görmek mümkün. Bolca kıvrımlanmalar, tabaka içi yapılar, küçük ölçekli normal ve ters faylar da izlenebilir. Kayaların çok ince tabakaları arasında çeşitli bitki, yaprak ve dal parçaları ile balık, karınca ve kız böceği fosilleri bulunmaktadır.

Beşkonak yöresindeki bu  zengin bitki fosillerinden, kozalaklı ve yapraklarını döken ağaçların hakim olduğu yaklaşık 105 metrekare  bir alanı kaplayan eski bir ormanın varlığı anlaşılmaktadır.

Çökel ortamlardaki sedimanlar içerisinde makrofosillerin yanı sıra , sedimanların büyük bir kısmını oluşturan mikrofosillerden silisce zengin diyatomlar, polen taneleri, ilkel damarlı bitkilerin sporları ve protozoalar da bulunmaktadır.

 

Fossil Layers of Beşkonak

The fossils found in basin of Beşkonak village in our district go back to microscopic plants and animals that lived in sweet, salty lakes and see water. When these organisms died, their shells precipitated and separated from their organic structures and that were destroyed, behind it, were the accumulated large amount of shells of organisms forming “Diatomite” layers. During inspection, it was found that Aköz, Gürcüler, Salın and Kerimler are rich in these layers. Fossil levels in Miocene, old flora and Fauna can be seen inside sediments and generally in the slopes of the valley, as well as at the edges of the lake. These are the collection of the fossils of the fauna of the lake; fish, frogs, reptiles, insects as well as flora of; leaves, stalks and seeds.