Kızılcahamam Belediyesi
GÜVEM BEŞKONAK BAZALT SÜTUNLARI
Geri
GÜVEM BEŞKONAK BAZALT SÜTUNLARI

Güvem-Çerkeş karayolunda Fındıklı Mahallesi yanındaki boğazın iki tarafındaki kaya kütlesinde bulunurlar.

Bazaltlar  “üçüncü zaman“ da (Tersiyer; 20-25 milyon yıl önce ) oluşmuş volkanik patlamalarla magmadan yeryüzüne çıkmış silis yönünden fakir, demir ve magnezyum yönünden zengin altıgen prizma şeklinde bir lav kayacıdır.

Yarık ve çatlaklar boyunca yeryüzüne ulaşan bazalt lavları, eski topografik yapının uygun olduğu bölgelerde birikerek lav göllerini oluşturur.

Bu lav göllerinde alttan ve üstten soğuma başlar. Bazalt lavları soğuma esnasında % 5-10 oranında hacmini kaybeder ve böylece sütunları oluşturan ilk çatlaklar meydana gelir. Bu çatlaklar, lavın kristalleşmesi sürecinde gelişmektedir.

Soğumanın alttan üste veya üstten alta doğru olması veya soğumaya suların katkıda bulunma durumu, oluşan sütunların şeklini ve biçimini etkiler. Soğumanın tabandan olması durumunda akma yüzeyine dik sütunlar oluşur. Ancak lavın üzerinin akarsular tarafından örtülmesi ve suların çatlaklardan lavın içine sızması sonucunda daha hızlı soğuma olur ve bu durumda çeşitli yönlerde ve eğimde düzensiz sütunlar meydana gelir.

Lav kütlesi ne kadar homojen olursa, çatlaklar  ve  prizmalar da  o kadar düzgün olur.

Şekil itibarıyla sabun kalıplarına benzediği için halk arasında “Sabun Kayalar” olarak bilinen bazalt sütunlar, son yıllarda oldukça fazla ziyaretçi çekmektedir.

 

Basalt Columns (Soap Rocks)

They are located near Fındıklı neighborhood on GüvemÇerkeş road, they are position bordered by rocks on both sides near the strait. The basalt dates back to the “Third Period” (the Tertiary, 20-25 million years ago). It was formed by volcanic eruptions in the shape of a hexagonal prism, when the magma, poor in silica but rich in magnesium and iron, appeared on the surface. Some lava flows that touched the lower surface cool rapidly and solidified as an amorphous slag. The lava between these two slag crusts cools down slowly and shrinks after a while. Due to this shrinking, stress is created and many vertical cracks come along. These cracks push the prism to the surface. The more homogeneous the lava mass is, the smoother the cracks of the prisms. Due to their soap bar-like shapes, it is known by the locals as “soap rocks”. The basalt columns have been visited by many in recent years.