Kızılcahamam Belediyesi
KARAGÖL
Geri
KARAGÖL

İlçeye 35 km uzaklıktaki Karagöl’e, Güvem-Belpınar yolu ile gidilir. Işık Dağının (2034 m) 3 km güneyinde yer alır.  Çamlık tepelerle çevrili göl alanı oldukça geniş bir düzlüktedir. Gölün uzunluğu 80, eni ise 35 m. civarındadır. Karagöl bilhassa yaz aylarında ideal bir kamp ve piknik yeridir. Herhangi bir tesis olmamasına rağmen, bu mevsimde yoğun ziyaretçi akını yaşanır. Gölde balık yetişmiyor. Bol miktarda sülük var. Birden derinleştiği için yüzmek tehlikeli.         

Hemen kuzeyindeki Işık Dağı, Ankara’ nın ikinci büyük tepesi olarak önemli bir tırmanma ve seyir mekanıdır. TRT vericilerinin bulunduğu zirveye Çerkeş karayolundan sapılıp Yukarı Çanlı yaylası içinden ulaşılabilir.

Karagöl çevresi günü birlik ziyaret  ve  çadır kampı için de oldukça uygundur. Oldukça sığ olan gölün derinliği 2 metreyi geçmez. 1600 m rakımda bir heyelan çukurunda oluşmuştur. Kuzeyindeki bir çok su kaynağından beslenmekte, güneybatı ucundan boşalmaktadır. Suyu tatlıdır ve içilebilir.

Bölgenin en önemli jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, kuzeyden Işık Dağından güneye doğru ilerleyen, üzerinde Karagöl’ün oluştuğu heyelandır. Heyelanın kopma ve yığılma bölgeleri belirgindir. Yığılma bölgesindeki bir çok çukur ve tepecikleri, mevsimlik su kaynakları ve bataklık alanlar heyelan topografyasının en tipik yapılarıdır. Çevrenin tamamen orman örtüsü ile kaplı olması, bu nedenle gölün ayrı bir güzelliğini oluşturur. Su varlığı sebebiyle buraya çeşitli hayvanlar uğramakta ve yöreyi daha çekici kılmaktadır.

İlçemizin en çok ziyaretçi alan mekanları arasında yer alan Karagöl, önemli bir jeopark durağımızdır.

 

Karagöl

is located 35 km away from the district; it can be reach by the Güvem- Belpınar road. The lake is surrounded by hills covered with pine trees, as is extended over a wide plateau. Although there are no facilities there at all, the season is remarked with many visitors. There is no fish in the lake. There are plenty of leeches and water turtles, in addition to this; it is a quiet place for ducks to breed. Swimming is the lake can be dangerous because the lake is shallow in some places but become deep suddenly. The environment of the lake is a very nice place of daily visits as well as camping.