Kızılcahamam Belediyesi
SEYHAMAMI TARİHİ KAPLICASI
Geri
SEYHAMAMI TARİHİ KAPLICASI

Kızılcahamam’a 18, Güvem’e 2 Km uzaklıkdaki Seyhamamı Kaplıcaları’nın, Haçlı Seferleri sırasında, Alman Orduları tarafından yaptırıldığı söyleniyor.

Eski ismi Kilise olan köye ismini veren eski Bizans kilisesi Candaroğlu beylerinden İskender Bey zamanında (XV.asrın ikinci yarısı) yıkılmış ve aynı yere bir cami inşa edilmiştir. Bu cami geçmişte birkaç defa restorasyon geçirmiş olup, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak esaslı bir şekilde restore edilmiştir.

Osmanlı Alimi Ali Cevad, Seyhamamı’ndan, “Sek Hamamı” diye bahseder.

1943 Çerkeş depremi sırasında harap olan tesislerin ufak bir tamiratla yeniden kullanılır hale gelmesi sağlanmış ve uzun yıllar ilkel bir şekilde kalmıştır.

Hamamın bir özelliği de, termal suyun düşük bir ısıda ve doğal bir havuzda toplanmasıdır.

Seyhamamı ve civarında, bölgede yaygın olarak görülen 2. evre volkanizmasının tüf, tüfit, aglomera gibi proklastikleri ile andezitik lavlar yer alır.

Seyhamamı kaynağı, Hamamderesi boyunca uzanan K-G yönlü fay ile buna dik yönde (D-B) uzanan bir fayın kesişme yerinde yüzeye çıkmaktadır. Suyun çıktığı yere hamam oturtulmuş ve suyun yüzeydeki sıcaklığı 44 º dir.

Seyhamamı kaplıcası ve sıcak su kaynağı, Kızılcahamam kaplıcaları ve maden suyu gibi bir mekanizma ile oluşmaktadır. Yani bütün Kızılcahamam yöresi sıcak su kaynakları büyük bir bütünün parçalarıdır.

 

Seyhamamı

Seyhamamı spas are located 18 km from Kızılcahamam, 3 km away from Güvem. It is said that they were established by the German armies during the Crusades. The village was known before as Kilise (church), the old church as demolished during the Iskender Bey time of the Candaroğlus (the second half of the 15’th century); a mosque was built in the same location. Although the mosque was restored many times in the past, it was restored by the General Directorate of Foundations in 2007 in a similar way as its original shape. The Ottoman scholar Ali Cevad, from Syhamamı refers to it as “Sek Hamamı”.