Kızılcahamam Belediyesi
Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
04.12.2023

      Belediyemiz Meclisi, 2023 yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 04 Aralık 2023 tarihi Pazartesi günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplantı yapıldı.

      G Ü N D E M:

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- İlçemiz Yenice-İmar Mahallesinde kain Küçük Sanayi Sitesinin gelişme alanında bulunan 485-488-489-490-510-160012-160011 adalar üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay’a sunulması hususunun incelenmek üzere 06.11.2023 Tarih ve 90 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden dolayı, söz konusu "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi,

4-Kızılcahamam Belediye Meclisinin 08.09.2023 Tarih ve 71 Sayılı Kararı ile; Elektronik Haberleşme Altyapılarının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Ek Madde-9 çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanım izinleri verilmesi için m2 bedeli 500.TL olarak belirlenmiştir. Bu kerre; Elektronik Haberleşme Altyapılarının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Ek Madde-9 çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanım izinleri verilmesi aşamasında m2 bedelinde problem yaşandığından, işlerin kolaylaştırılması amacıyla yapı ruhsat ve kullanım izin bedellerinin m2 üzerinden alınmayıp, dosya başı ücreti olarak; 500.-TL alınması hususunun görüşülmesi,  

5-Dilek, temenniler ve kapanış.