Kızılcahamam Belediyesi
Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.04.2023

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 04 Nisan 2023  tarihinde Salı günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

G Ü N D E M                        :


1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 

3- Yapılacak seçimlerde; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan “Tasnif Heyetinin” belirlenmesi, 
 

4- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ile 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; 2 Encümen Üyesinin seçilmesi,

5- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,


6- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "Plan ve Bütçe Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,

7- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu

Genelgeleri gereğince; isteğe bağlı ihtiyaç olabilecek;
a) Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi,

b) Belirlenen Komisyon ya da Komisyonların Meclis Üyeleri arasından 3 AK-Parti, 
            1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,
 

8-Belediye Başkanı 2022 yılı Faaliyet Raporunun, Meclis I. Başkan Vekili Başkanlığında görüşülmesi,

9-Belediyemizin 2022 yılı Denetim Komisyon Raporu'nun okunarak, Meclisin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediyemiz Meclisinin 02.03.2023 Tarih ve 18 Sayılı toplantısında; Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice-İmar Mahallesinde kain, Küçük Sanayi Sitesinin gelişme alanında bulunan 485-488-489-490-510-160012-160011 adalar üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,


11-  Otopark ücret tarifelerinde engelli indirimi uygulanması hususunun görüşülmesi,


12- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 06.01.2023 Tarih ve 8 Sayılı Kararı ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen harçların dışında, Belediyemizce alınan ücretler görüşülerek karar bağlanmıştır. Ancak yol iştirak payı (Belediye'ye bağlı imar yollarında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 23. Maddesine uygun olarak alınan stabilize teknik alt yapı bedeli) bedeli Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücret tarifesi belli olmadığı için belirlenememişti. Bu kerre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde yol yapım (stabilize yol teknik alt yapı) bedeli (m2 üzerinden) 270.-TL olarak belirlendiğinden dolayı, yol iştirak payı ücretinin görüşülmesi, 

13- Dilek, temenniler ve kapanış.