Kızılcahamam Belediyesi
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
05.07.2023

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 05 Temmuz 2023 tarihi Çarşamba günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
G Ü N D E M                        :
1- Yoklama ve Açılış,
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Kızılcahamam Belediye Encümeni'nin 21.07.2022 Tarih ve 162 Sayılı Kararı ile; "İlçemizde bulunan Termal Turizm Tesislerine verilen termal su kullanım bedelleri, Kızılcahamam Belediye Meclisi’nin 03.06.2021 Tarih ve 66 Sayılı Kararına istinaden hazırlanan termal su sözleşmeleri ile Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Tesisler ile Kızılcahamam Belediyesi arasında imzalanan termal su sözleşmeleri ile belirlenmiştir. Söz konusu termal su sözleşmeleri madde 8/B; “Tesis sözleşme imza tarihi itibari ile İdareden, sözleşme Madde 3-C ile tanımı yapılan termal suyu alacaktır. Termal su bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (KDV hariç) ... TL/m3’tür. Müteakip yıllara ait artışın yapılacağı ayda, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık değişim oranı üzerinden, Kızılcahamam Belediye Encümeni tarafından tespit edilir” şeklinde belirtildiğinden, buna göre sözleşme- lerde tanımlanan ve ekli listede sunulan termal su, termal ham su ile sabit termal su ve termal ham su ücretlerinin, oniki aylık ortalama değişim oranı (TÜFE); % 44,54 oranında artırılarak, tahakkuk ve tahsil edilmesine” karar verilmiş idi. Buna istinaden, Belediyemizce termal su kullanan tesislerden Temmuz 2022-Temmuz 2023 döneminde, termal suyun m3’den  3.03.- TL,  ham suyun m3’den  6.07.-TL  bedel  tahsil edilmektedir. Bu kerre, 2022 denetim raporuna istinaden termal su bedellerinin Mecliste görüşülerek karara bağlanması belirtildiğinden,  söz konusu termal su bedellerinin görüşülmesi hususu, 

4- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de;  “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 10 nolu plan değişikliği olarak sunulan,  Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa-İmar Mahallesinde kâin 53, 54, 539 ve 689 no’lu ticaret+konut fonksiyonunda olan imar adalarında Konut Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi,
5- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de;  “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı kararında 12 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa-İmar Mahallesinde kain 537, 66, 63, 466, 467, 346 ve 758 no’lu konut fonksiyonunda olan imar adalarında yapılaşma nizamının belirlenmesi ve adaların parselasyon planına göre revize edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi,
6- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de;  “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 1 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yenice–İmar ve Akçay Mahallesinde kain 798, 397, 394 ve 726 no’lu konut fonksiyonunda olan imar adalarında parselasyon planına ve mevcut duruma göre planın revize edilmesi ile plan notu ilave edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi, 

7-  Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de;  “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 8 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesinde kain 154 ada 100, 763, 797, 798, 1101, 1021, 1022, 1023 ve 1024 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu konut alanı fonksiyonunda olan imar adasının yola cephe almasının sağlanmasına yönelik
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi, 
8- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de;  “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 14 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice–Mahallesinde kain Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunda olan imar adasında yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi, 
9- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de;  “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 9 nolu plan değişikliği olarak sunulan,  Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yenice–İmar Mahallesinde kain 696 no’lu imar adasında bulunan park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi,
10- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de;  “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 11 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesinde kain 22, 801 ve 802 no’lu imar adasında bulunan park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi, 
11- Pazar Mahallesi Muhtarı Ali TÜT tarafından Belediyemize verilen 12.06.2023 Tarih ve Bila Sayılı dilekçe ile; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Pazar Mahallesinde kain 3 adet çocuk parkına, Pazar Mahallesinde Muhtar olarak görev yapmış olan; Mehmet YILMAZ, Müslüm KAVUNCU ve Mehmet Şazi İNANÇ isminin verilmesi istenmektedir. Bu kapsamda konunun incelenmesinin görüşülmesi hususu,
12- İlgi (a) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, (b) Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi. 
Denetim, gözetim ve kontrol hizmetlerinin temini için İlgi (a) ve (b) çerçevesinde; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, Akyüzler Caddesi No: 3 adresinde bulunan, Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde Özel Güvenlik Birimi kurmak suretiyle 20 kişilik silahsız ve İlçemiz Yenice Mahallesi Namık Kemal Caddesi No: 37 adresinde bulunan, Belediyemiz Küçük Kaplıca Tesislerinde Özel Güvenlik Birimi kurmak suretiyle 10 kişilik silahsız Özel Güvenlik İzni verilmesi hususunun görüşülmesi,
13- Belediyemizde, ekli listede bulunan Memur kadro iptal-ihdas değişiklik cetvelinin görüşülmesi hususu,14- Dilek, temenniler ve kapanış.