Kızılcahamam Belediyesi
Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
03.10.2023

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Ekim  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere,03 Ekim 2023 tarihi Salı günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

G Ü N D E M :
1- Yoklama ve Açılış,
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemizin 2024, 2025 ve 2026 mali yıllarına ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi,  

4- Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice-İmar Mahallesinde kain, meri imar planında Özel Proje Alanı olarak gösterilen 160001 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak konut amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na, 05.09.2023 Tarih ve 66 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden dolayı, mevzu konuya ilişkin  "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi,
5- Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi içerisinden geçmekte olan D-750 Karayolu üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan üst geçit ve yol güzergah düzenlemesine ait projenin plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na, 05.09.2023 Tarih ve 67 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden dolayı, mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi,

6- Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi içerisinden geçmekte olan İsmetpaşa Mahallesinde Oruç Gazi Caddesinden başlayıp Huzurevi’ne kadar olan ve turizm planı dışında kalan yolun mevcut duruma ve öneri turizm planına uygun hale getirilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na, 06.09.2023 Tarih ve 68 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden dolayı, mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi,
7- İlçemiz Kızılcahamam, Yenice Mahallesi sınırları içerisinde, 154 ada 502, 503, 504, 528, 529, 530, 531 ve 1103 numaralı parsellerin bulunduğu imar adasında meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırına uygun olarak konut alanında kalan fundalık alanın konut dışına çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na, 07.09.2023 Tarih ve 69 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden dolayı, mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi,

8- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan, muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek plan işlem dosyamız Belediyemize iade edilmiştir. Buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 2 nolu plan değişikliği olarak sunulan; Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice ve Akçay Mahallesinde kain 29 ada (yeni 817-818 adalar) ve 533 adada yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay’a sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na, 08.09.2023 Tarih ve 70 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden dolayı, mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi,

9- Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Kızılcaören (Kızılcaviran)–İmar Mahallesinde kain 102, 103, 108 ve 109 sayılı adaların sınırlarının parselasyon planına göre düzenlenmesi ile 110 sayılı adada bulunan Teknik Altyapı Alanın yol açılarak, söz konusu adadan ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması  hususunun görüşülmesi,

10-Dilek, temenniler ve kapanış.