Kızılcahamam Belediyesi
Kasım Ayı Meclis Toplantısı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.11.2023

Kasım Ayı Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Kasım ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02.11.2023 tarihi Perşembe günü saat 10.00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda Yapıldı.

G Ü N D E M :
1- Yoklama ve Açılış,
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. Maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere, "Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis Kararı ile yapılır" hükmü gereğince; Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinde kullanılmayacağı anlaşılan ekli listedeki ödeneklerin, ihtiyaç olan tertiplere aktarılması hususunun görüşülmesi, 
4- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. Maddesi gereğince Bütçenin Ek Ödenek; Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve Bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülemeyen ve Bütçe tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, Bütçenin diğer tertiplerdeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek Ödenek ancak Bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek Ödenek verilmesi Meclis Kararıyla yapılır. Büyükşehir İlçe Belediyelerinde ise Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanır. Ek Ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağınn bulunması zorunludur, hükmü gereğince; 2023 yılı içinde Belediyemizin Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ihtiyaçlar nedeniyle Ek Ödenek ihtiyacı doğmuş olup, söz konusu Belediyemizin Ek Ödenek ihtiyacı ile ilgili ekli listenin görüşülmesi, 
5- İlçemiz Kızılcahamam, Yenice Mahallesi sınırları içerisinde, 154 ada 502, 503, 504, 528, 529, 530, 531 ve 1103 numaralı parsellerin bulunduğu imar adasında meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırına uygun olarak konut alanında kalan fundalık alanın konut dışına çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na, 07.09.2023 Tarih ve 69 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden ve 07.10.2023 Tarih ve 76 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile de Komisyon raporunun bir ay ertelenmesine karar verildiğinden dolayı, mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi,

6- Dilek, temenniler ve kapanış.