Kızılcahamam Belediyesi
Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
03.11.2021

Kasım  Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Kasım ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 03 Kasım 2021 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :
1- Yoklama ve Açılış,
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Davacı Şehir Plancıları Odası tarafından Davalı Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada İlçemiz Kızılcahamam Kemalpaşa Mahallesinde kain 609 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılmakta olan Millet Bahçesi’nin yürütmenin durdurulması talepli Ankara 13. İdare Mahkemesine 2021/159 Esas ile dava açmış olup, davada 22.09.2021 tarihinde “yürütmenin durdurulmasına” karar verildiğinden, buna ilişkin olarak söz konusu taşınmazda yeniden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlatılmış olup, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatlarının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatları incelenmek üzere Belediyemiz Meclisinin 23/10/2021 Tarih ve 102 Sayılı toplantısında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmişti. Konuya ilişkin Komisyon Kararı'nın (Raporu'nun) görüşülmesi,
4-İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain meri imar planında yol ve park olarak ayrılan 124 ada 44 parsel sayılı 4205 m2 miktarındaki taşınmaz malın Kamu yararına yol ve park olarak kullanılmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırmasının görüşülmesi,
5-Belediyemizin ASKİ'ye olan borcundan dolayı Belediyemiz aleyhine açılan dava nedeniyle İstinaf'a gidilmişti. 7256 Sayılı Yasa hükümlerinden yararlanılarak Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/915 Esas Sayılı Dosya borçları için yapılandırmaya gidildiğinden, İstinaf Kanun Yolundan Vazgeçilmesinin görüşülmesi,
6-Dilek, temenniler ve kapanış.